Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Danas je kod mlade slunjske obitelji Mujić potpisan prvi ugovor o stambenom zbrinjavanju iz mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije za 2021. godinu.

Karlovačka županija objavila je Javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području za 2021. godinu te u ovogodišnjem proračunu za provedbu ove mjere osigurala 1 milijun kuna.

Javni poziv imao je tri mjere: a) bespovratna novčana sredstva pri kupnji obiteljske kuće (gdje nitko nije zadovoljio potrebne uvjete); b) bespovratna novčana sredstva za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava nova stambena jedinica (zadovoljilo 9 podnositelja); c) bespovratna novčana sredstva pri izgradnji kuće (zadovoljilo 7 podnositelja).

Potpisivanje i dodjela Ugovora mladim obiteljima sa Karlovačkom županijom održano je se u srijedu, 22. rujna kod obitelji Josipe Mujić, u Donjem Taborištu.

Na svečanosti je sudjelovala i gradonačelnica Slunja Mirjana Puškarić, koja je iskazala zadovoljstvo ovim vidom demografskih mjera Karlovačke županije, koja će, uz niz drugih koje provodi naša županija i Grad Slunj, pridonijeti kvalitetnijem životu mladih obitelji.

Financijski poticaji koji se osiguravaju iz Proračuna Grada Slunja za obitelji sa područja Grada Slunja su potpore za svu novorođenu djecu (oko 30 obitelji godišnje, koje grad potpomaže sa 2.000 kn za prvo dijete, 3.000 kn za drugo dijete, 5.000 kn za treće dijete i za svako daljnje plus 2.000 kn), jedan su od važnih čimbenika koji mogu potaknuti obitelji u olakšavanju donošenja odluka i problema vezanih za roditeljstvo. Tom području pripada i skrb o djeci predškolskog uzrasta u dječjem vrtiću. Financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, i Grad Slunj je i pored redovnog sufinanciranja smještaja djece u vrtić sa 70% ukupne ekonomske cijene smještaja koje iznosi oko 1.900 kn po djetetu (za oko 120-tero djece u Dječjem vrtiću Slunj), omogućio obiteljima s više djece besplatan smještaj za treće i svako daljnje dijete, trenutno ih je u slunjskom vrtiću 25-tero.
Što se tiče osnovnoškolskog obrazovanja Grad Slunj je osigurao osnovnoškolcima besplatne radne bilježnice, sufinancira se produženi borvak, također omogućuje besplatan ili sufinancirani prijevoz, osigurava besplatno ljetovanje, maturalna putovanja ili školu u prirodi učenicima iz obitelji slabijeg imovnog stanja te dodjeljuje stipendije učenicima i studentima sa 600 kn mjesečne potpore učenicima i 1.000 kn studentima. Financijske potpore dodjeljuju se učenicim i studentima koji se obrazuju izvan Slunja (oko 130 potpora godišnje). Također Grad Slunj financira terenski dolazak timova SUVAG-a u Dom zdravlja Slunj, čime je učinjeno znatno olakšanje djeci i roditeljima koji su morali putovati na terapiju u Karlovac.

Jedan od važnijih segmenata demografskog razvoja i obnove je zasigurno i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te u tom smislu Grad Slunj oslobađa plaćanja 50% komunalnog doprinosa prilikom izgradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta. Pored ove mjere, mlade obitelji mogle su se prijaviti na javni poziv Karlovačke županije za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području za 2021. Karlovačka županija nastaviti će sa ovom demografskom mjerom i u idućoj godini, što će zasigurno pridonijeti zaustavljanju negativnih demografskih trendova.