Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Slunja objavljuje KONAČNU LISTU za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Slunja u šk./akad. god. 2021./2022.

Konačna lista