Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja
Gradonačelnica Mirjana Puškarić sa suradnicima održala sastanak sa ravnateljem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Milom Živčićem, kako bi se otvorila pitanja o mogućnostima provođenja obrazovanja odraslih u slunjskoj srednjoj školi i Pučkom otvorenom učilištu Slunj.
Obrazovanje odraslih definirano je kao cjelina procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanja za zapošljivost (stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i sposobnosti) i osposobljavanje za aktivno građanstvo.
U Hrvatskoj obrazovanje odraslih uključuje sve oblike obrazovanja osoba starijih od 15 godina. Zakonom je određeno da se obrazovanje odraslih temelji na načelima: cjeloživotnog učenja; racionalnoga korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu s njihovim sposobnostima; slobode i autonomije pri izboru načina sadržaja, oblika, sredstava i metoda; uvažavanja različitosti i uključivanja; stručne i moralne odgovornosti andragoških djelatnika; jamstva kvalitete obrazovne ponude i poštovanja osobnosti i dostojanstva svakog sudionika.
Raznim programima moguće je odraslim osobama s niskom razinom vještina, znanja i kompetencija, primjerice osobama koje su napustile temeljno obrazovanje ili osposobljavanje i nisu završile više sekundarno ili njemu ekvivalentno obrazovanje ponuditi pristup oblicima usavršavanja kojima bi im se, u skladu s njihovim individualnim potrebama, omogućilo:
(a) stjecanje minimalne razine pismenosti, matematičke pismenosti i digitalne kompetencije; i/ili
(b) stjecanje šireg skupa vještina, znanja i kompetencija relevantnih za tržište rada i aktivno sudjelovanje u društvu.
 
Ravnatelj Živčić upoznao nas je sa nizom mogućnosti koje se mogu provoditi u ove dvije ustanove, uz zadovoljenje određenih uvjeta i uz iskazane potrebe na terenu. Posebno je istaknuo nove mogućnosti koje će se provoditi preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje će se sufinancirati obrazovanje odraslih za određena, deficitarna zanimanja, a koja bi uskoro trebala biti istaknuta.
 
Srednja škola Slunj i Pučko otvoreno učilište Slunj će u narednom razdoblju, slijedom dobivenih informacija, istražiti mogućnosti koje mogu provoditi i za kojima postoji potreba na našem području te u konačnici i aktivirati provođenje ovakvog oblika obrazovanja odraslih.