Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije izdao je analitičko izvješće o kakvoći rijeke Korane u kojem izvješćuje da je rijeka Korana IZVRSNE KAKVOĆE.

 

Detalji izvješća: OVDJE