Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije dostavilo analitičko izvješće o kakvoći vode za kupanje u rijeci Korani u Slunju, koje pokazuje da je IZVRSNE KAKVOĆE.

Razdoblje ispitivanja kakvoće vode je bilo od 11.07.2022. - 13.07.2022.

IZVJEŠĆE