Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

U tijeku su radovi na izgradnji nogostupa u Ladihovićevoj ulici  (dio ŽC dio županijske cest ŽC 3258 Slunj-Cetingrad-granica sa BiH) u dužini od 858 m.

Uz jednostrani nogostup širine 1,60 m, izgradnju sustava oborinske odvodnje sa prometnice te izgradnju javne rasvjete kojih je investitor Grad, na dijelu prometnice Komunalac d.o.o. Slunj izvest će radove zamjene postojeće kanalizacije. 

Po dovršetku navedenih radova Županijske uprava za ceste  Karlovac namjerava cijelu dionicu presvući novim slojem asfalta. 

Svi radovi trebali bi biti dovršeni do kraja listopada 2022. godine.