Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Poradi nedostatnog kapaciteta Dječjeg vrtića Slunj za smještaj djece za predškolski odgoj i obrazovanje, Grad Slunj pristupio je rješavanju problema kroz kandidiranje Dječjeg vrtića Slunj na  projekt „Nadogradnja predškolske ustanove u Gradu Slunju“.

Rezultat projekta jest nadograđen i opremljen dječji vrtić. Opći cilj projekta jest osiguranje infrastrukture i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, dok je specifični cilj povećanje dostupnosti predškolskih programa za odgoj i obrazovanje u Gradu Slunju.

Nakon realizacije projekta, objektom dograđenog dječjeg vrtića upravljat će Dječji vrtić Slunj.
Partneri na projektu su Dječji vrtić Slunj i Općina Cetingrad te je ciljna skupina projekta smještaj djece s tog područja.

Slijedom predmetne prijave, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao nadležno tijelo u postupku odabira projekta u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta donijelo je Odluku o financiranju (KLASA: 404-03/21-01/00073, URBROJ: 533-06-22-0357, dana 2. prosinca 2022.), slijedom koje je Dječjem vrtiću Slunj, kod projekta NPOO.C3.1.R1-I1.01.0242, naziv projekta:  „Nadogradnja predškolske ustanove u Gradu Slunju“, odobreno financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini 487.358,15 EUR.