Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Komunalno društvo Lipa d.o.o. donosi obavijest o izmjeni rasporeda sakupljanja i odvoza krupnog otpada za Grad Slunj.