Petak, 24 Siječanj
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja održana je 20. studenog 2018. godine u vijećnici Grada Slunja.

Video:

ZAPISNIK