Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

U srijedu, 11.5.2016. godine, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja

 

 

Zapisnik

 

sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 11. 05. 2016. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 13   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja,  Katarina Rendulić,  Mario Medved, Milka Filipčić, Ivica Barić, Ivan Bogović, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega,  Marinko Radočaj,   Damir Vuković  i Josip Štefanac.

Izostanak su opravdali Zoran Ivšić i Mihaela Turkalj. 

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić - gradonačelnik, Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sandra Jerković – samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove JOU, Gordana Kovačević – ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj,  Dragan Smrzlić – direktor Turističkog ureda, Mijo Močilac i Alen Holjevac – predstavnici DVD-a Slunj,  Tone Butina – direktor tvrtke Radio Slunj d.o.o. i Mirjana Puškarić – ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj. 

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Za današnju sjednicu nije bilo vijećnika upisanih za "Aktualni sat" pa je predsjednica prešla na utvrđivanje dnevnog reda.

Najprije je pojasnila na koje točke se odnose  materijali koje su  vijećnici našli na stolu, a potom je predložila  da se dnevni red kojeg su vijećnici dobili dopuni na način da točka 13. glasi:"Odluka o kupnji zemljišta potrebnog za realizaciju projekta gradnje nastavka Ulice knezova blagajskih", a točka 14. "Različito".

Dopunu dnevnog reda predsjednica daje na glasanje.

Za dopunu se izjasnilo svih 13 vijećnika  pa predsjednica daje na glasanje dnevni red  dopunjen točkom 13.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 13  vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće za 30. sjednicu  jednoglasno utvrdilo  slijedeći

 

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća

2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine

3. Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01.01. – 31.12. 2015. godine

4. Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.- 31.12. 2015. godine

5. Financijsko izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016.

6. Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 01.01. – 31.12. 2015. godine

7. Odluka o  prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji stana u vlasništvu Grada Slunja

8. Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada

9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

10. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača u 2016. godini

11. Zaključak o sudjelovanju Grada u postupku javne dražbe za prodaju  nekretnine k.č. br.1758 k.o. Slunj 1 

12. Informacija o opozivu i imenovanju dijela članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

13. Odluka o kupnji zemljišta potrebnog za realizaciju projekta gradnje nastavka Ulice knezova blagajskih

14. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća

Primjedbi na zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća održane dana 17. 03. 2016. godine  nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i  predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 29. sjednice održane dana 17. ožujka 2016. godine.

 

2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za 2015. godinu vijećnici su dobili uz poziv.

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac je rekao kako je  i ranije dosta puta govorio o energiji i štednji, a i u ovom izvješću vidi da je stavka za energiju i dalje dosta visoka pa pita da li se Dječji vrtić javlja na nekakve  natječaje u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti kako bi se smanjili ti troškovi, a ako ne,  zašto ne.

Gordana Kovačević odgovara kako je upravo u tijeku izrada projekta energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića, čeka se raspisivanje natječaja, a tim bi projektom bila obuhvaćena kompletna energetska učinkovitost Vrtića što podrazumijeva drugačiji sustav grijanja, solarne kolektore i izmjenu ovojnice, odnosno  krovišta.

Drugi nitko nije iskazao interes za raspravom pa je predsjednica raspravu zaključila i dala Izvješće u glasanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine.

 

3. Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01.01. – 31.12. 2015. godine

Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01.01. – 31.12. 2015. godine vijećnici su također dobili u materijalima.

Na sjednici nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Izvještaj na glasovanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine.

 

4. Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.- 31.12. 2015. godine

Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj kao i Izvješće o radu vijećnici su dobili uz poziv.

U raspravu koju je otvorila predsjednica uključio se Josip Štefanac sa pitanjem na što se konkretno odnosi stavka "ostale najamnine" koja iznosi preko 37.000 kn, koje su to najamnine i gdje to toliko troše, a velika je i stavka ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Mirjana Puškarić je odgovorila kako se u proračun Crvenog križa slilo dosta novaca iz različitih projekata tijekom 2015. godine koje je Crveni križ obavljao, a što se tiče samih najmova prostora, to se odnosilo na projekte "Dodajmo život godinama" i najam sportskih dvorana za programe, a imali su i najmove prostora za edukaciju kod prve pomoći. Na drugu  stavku, ostali nespomenuti materijalni rashodi, odnose se edukativni materijali, kalendari, plakati, leci, obilježavanja Dana dobrovoljnih darivaoca krvi, kemijske, zahvalnice, tu je i jedan transfer za Grad Slunj – pokloni djeci za Sv. Nikolu 3000,00 kn, nešto majica i materijala koji se koristi za rad na terenu. Pojasnila je kako je ta stavka dosta široka, obuhvaća sve ono što ne može ući kroz konta u nekim drugim stavkama.  

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Izvještaj na glasanje.

Svih 13 vijećnika nazočnih sjednici glasali su za Izvješće pa je predsjednica konstatirala da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine.

 

5. Financijsko izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Slunja u periodu 01.01. – 31.12. 2015. godine

Financijsko izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Slunja u periodu 01.01.-31.12. 2015. godine vijećnicima je dano u materijalima.

Otvorena  rasprava.

Josip Štefanac je u Izvješću pročitao da nisu postavili smeđu signalizaciju započetu 2014. godine te  da nisu postavili dvije info table. Dosta je  toga odrađeno, kaže, ali ima nekih stvari koje nisu odrađene pa pita zašto. Druga stvar, zanima ga, a navodi se u izvješću da ima 23% posjeta turista iz Koreje,  da li su napravili kakvu brošuru ili informativni letak na korejskom jeziku ili možda izraelskom jer i tih turista ima oko 11% ili je to samo na engleskom i hrvatskom. Slijedeće,   primjećuje da za kulturu nije trošeno ništa novca, a  smatra da bi se nešto trebalo potrošiti da se digne ta razina turizma, da se  organiziraju neka događanja i poboljša taj nekakav  kulturni život. Također je pitao vezano za čišćenje ulaza u Rastoke, naime, ulaz 1 sa glavne ceste nije očišćen, radnik je primljen, pa ne zna da li to ostaje u ingerenciji LIPE. Dodaje kako ovom prilikom može prozvati i LIPU i TZ jer se to nije odradilo, to su prioriteti koji su izmakli, a u Rastokama se zarađujete oko 1 mil. kn godišnje i to se ne bi smjelo događati.

Dragan Smrzlić na prvo  pitanje u vezi smeđe signalizacije, odgovara kako, na žalost, smeđu signalizaciju nisu završili iz razloga što ima jako puno nezakonski postavljenih tabli općenito u gradu pa TZ nisu dozvolili da na nekim mjestima to postave. Ove godine su imali jedan sastanak i sa Cestama pa se možda i  dođe do nekakvih rješenja vezano za te table općenito, ali za sada na našem području,  dok se ne izradi elaborat, do daljnjeg to stoji. Što se tiče  info tabli koje su naručene od prije rekao je kako su  one  pred samim krajem pa je iskoristio prigodu i pozvao  da ih se pogleda, a može i svima poslati, ako netko ima još kakvih prijedloga i sugestija. Vezano uz broj dolazaka i noćenja potvrdio je kako je najveći broj osoba iz Koreje pa im je u planu sada prvo prevesti internet stranicu na korejski, a onda će dalje raditi i na brošurama. Što se tiče kulturnih  manifestacija, kaže kako je  "Izložbeni korzo" kulturna manifestacija i slaže se da bi ih sigurno  trebalo više. Spomenuo je kako su ove godine  već probali nekakav piknik organizirati, ali na žalost vrijeme to nije dopustilo, ali vjeruje da će toga biti  svakako više. Za čišćenje  na ulazu jedan odgovorio je da su upravo  jučer to počistili, odnosno pokosili.

Josip Štefanac se još osvrnuo na podatak da  Grad Slunj daje donaciju Turističkoj zajednici od  36.400 kn iz proračunu pa je mišljenja da je to nepotrebno i da bi se ta sredstva trebala preusmjeriti.

Gradonačelnik odgovara kako je to zakonska obveza i tako se  mora postupiti.

Mario Medved je najprije komentirao kako misli da se, na žalost,  uvijek bavimo nekim sitnicama i nebitnim stvarima, ali budući da  za bitne stvari nema sluha i argumentirane rasprave, time će se baviti i dalje pa u vezi ovog Izvješća ima par pitanja.  Prvo pitanje  vezano je baš za goste iz Južne Koreje i Izraela, vidio je da se oglašavamo na Radio Slunju i TV 4 rijeke, a veći dio gostiju dolazi iz vana pa ga zanima da li se ima u planu oglašavanje na televizijama Južne Koreje i Izraela. Pošto sada TZ ima  povećane prihode smatra da bi to bilo za očekivati, znači  tako neko oglašavanje i to ne samo tamo već  i u Francuskoj, Njemačkoj, odnosno u cijeloj Europi se treba  na taj način oglašavati. Drugo pitanje je vezano za jednu zanimljivost jer u Izvješću stoji  da nisu mogli naći kuhara za jednu aktivnost pa ga zanima   kako je to moguće da se stvarno ne može naći kuhara za jednu manifestaciju, za par dana.

Dragan Smrzlić odgovara, što se tiče oglašavanja u Izraelu i Južnoj Koreji, kako nisu još samostalno  krenuli u takav vid oglašavanja,  ove godine su  krenuli na oglašavanje na tržište Nizozemske i Belgije, Engleske, ali će se usmjerit  i prema istočnim zemljama, za sada još  neke stvari dovode  u red.

Mario Medved pita da li  imaju  suradnju sa Hrvatskom turističkom zajednicom oko oglašavanja vani.

Dragan Smrzlić potvrđuje da imaju suradnju sa HTZ i to se zove udruženo oglašavanje, znači imaju jedan dio  udruženog oglašavanja, a drugi dio  je samostalno oglašavanje. Na pitanja kako nisu našli kuhara odgovara da tu manifestaciju nisu uspjeli organizirati iz razloga što je htio da ta manifestacija baš bude jedan svojevrstan cooking show a za to  baš treba jedan pravi kuhar koji bi to mogao odraditi na taj način. Vjeruje da će ove godine uspjeti to organizirati.

Ivicu Barića, u  kontekstu ovog marketinga, zanima forma dolazaka grupa. Vidi da  dolazi dosta grupa i najavljeno što znači da se  radi i s agencijama pa pita koji je to otprilike broj agencija,  da li je to neki manji broj ili veći.

Dragan Smrzlić  kaže da je to veći dio i to će se bolje vidjeti u slijedećem izvještaju kojeg priprema, biti će razrađeno po mjesecima koliko je bilo grupa i grafički to prezentirano. Potvrdio je kako se velik dio grupa  najavljuje preko agencija njima i to upravo i žele jer im je onda i lakše sve  organizirati, ali je dodao kako još uvijek ima i jako puno onih koji dolaze nenajavljeno. U svom cjeniku TZ je stavila da agencije koje najavljuju svog dolazak imaju 10% popusta upravo iz razloga što je s vodičima koji nenajavljeno dolaze teško   dogovarati, a na ovaj način, najavom dolazaka, sve se to odradi puno profesionalnije.

Ivica Barić nastavlja kako  upravo to i  pita iz razloga što se ide ka nekom ipak uređenom sustavu, to je nešto što je najavljeno pa ga u tom kontekstu zanima   da li se održava nekakav kontakt s tim agencijama u zimskom periodu kad je priprema sezone, da li se radi nešto na marketingu oko samih tih agencija, na nekim "dilovima" sa agencijama, nekim rabatima ili se to namjerava raditi. Osim tog nekog marketinga osobno je mišljenja da nekakav ciljani marketing po tržištima pojedinih zemalja možda nije  domena naše TZ, odnosno misli da to dobar dio Turistička zajednica RH odrađuje ili  bi trebala odrađivati kao što je npr. tržište Južne Koreje koja je sada okupirala jednu zemlju, sutra će drugu i td. Konkretno ga zanimaju kontakti sa agencijama u smislu da li se po tom pitanju što radi ili to ide  na način "odi mi dođi mi" ili od ljeta do ljeta.

Dragan Smrzlić odgovara da su agencije  poslovni partneri Turističke zajednice pa  tako  imaju s njima konstantnu vezu i radi se o velikom broju agencija, ima puno domaćih, ali i stranih agencija i njima je TZ  poslala i poklon, odnosno kalendar koji je napravljen u Slunju i Rastokama. TZ je uvela u svoj Pravilnik odredbu prema kojoj će agencija   koja 2016. godine ostvari  najveći broj dolazaka, ostvariti dodatni popust u idućoj godini,  na taj način su željeli još dodatno motivirali upravo one agencije koje više i učestalije dolaze da tako i ubuduće nastave.

Ivica Barić je još pitao da li je moguće napraviti kakvu projekciju sezone, da li se možemo nadati nekom određenom broju posjetitelja unaprijed ili je to ipak nekakav stihijski dolazak.

Dragan Smrzlić odgovara kako je to različito od agencije do agencije, neke agencije im znaju javiti za cijelu godinu broj dolazaka i onda eventualno otkažu ako je neka grupa njima otkazala, neke se jave dan, dva ranije, neke zadnji tren, a neke samo dođu, ovisi od agencije do agencije. Međutim,  prema najavama, očekuje veći broj posjetitelja ove godine. Dodao je kako će se već sada krenuti sa izradom novog cjenika za iduću godinu jer agencije već rade svoje planove za iduću godinu pa  se i oni u TZ u tom smislu moraju pripremiti.

Više se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednica istu  zaključila te dala  Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Slunja u periodu 01. 01. – 31. 12. 2015. godine.

 

6. Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 01.01. – 31.12. 2015. godine

Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 01.01. – 31.12. 2015. godine dostavljeno je vijećnicima uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u periodu 01.01. – 31.12.2015. godine.

 

7. Odluka o  prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji stana u vlasništvu Grada Slunja

Prijedlog odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji stana u vlasništvu Grada Slunja zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.

Otvorena rasprava.

Mario Medved pita zašto je drugi stan uopće išao na prodaju, tko je to inicirao jer vidi  da nema nikakve ponude.

Gradonačelnik odgovara kako je  inicijativa došla od korisnika stana, g. Potnar je još prošle godine iskazao želju za kupnju stanja, ali se nije htjelo raspisivati natječaj za samo jedan stan već se čekalo da se još netko pojavi  što se ove godine i dogodilo pa je raspisan natječaj za prodaju dva stana. "Da smo znali da će ovako završiti kako je završilo ne bi ga uopće prodavali, ali što možemo" kaže gradonačelnik dodavši kako i ovaj stan koji je prodan, nije prodan osobi koja je iskazala želju već onom tko je na natječaju ponudio veću cijenu. G. Potnar mu se ispričao zbog te situacije, rekao je kako nije mogao riješiti kredit, odnosno nije mogao zatvoriti financijsku konstrukciju, ali je  izrazio želju, ako u međuvremenu prikupi novce, da ga otkupi. "Da smo znali da će tako biti bili bi drugim zainteresiranim rekli da se jave pa bi ga prodali, ali to nismo znali, očekivali smo ponudu" rekao je gradonačelnik te dodao  kako se sada neće ponovo raspisivati natječaj, ako prikupi novce,  ponoviti će se natječaj.

Mario Medved pita da li to poskupljuje troškove natječaja ako je u pitanju jedan stan ili dva stana, odnosno da li je natječaj za 2 stana skuplji.

Gradonačelnik kaže da nije jer radi se o jednom natječaju.

Mario Medved pretpostavlja da se  zato i čeka više stanova da to ispadne jeftinije.

Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na usvajanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji stana u vlasništvu Grada.

 

8. Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada

Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada vijećnici su dobili u materijalima. Dodatno na klupama dobili su i obrazloženje, a ravnateljica Dječjeg vrtića Gordana Kovačević pojasnila je razloge promjene odluke. Razlog zašto se išlo u donošenje nove ekonomske cijene je taj što je aktualna cijena bila donesena još 2004. godine i iako je Dječji vrtić svake godine  izračunavao novu ekonomsku cijenu,  koja je ispadala viša od postojeće, ipak se nisu odlučili na promjenu cijene jer je to bilo  povoljnije  roditeljima. Sada međutim, smatraju  da je stvarno došlo vrijeme da se pristupi donošenju nove ekonomske cijene i ona je  u odnosu na prethodnu manja za 206 kuna, vjeruje iz razloga  što je u međuvremenu došlo do smanjenja rashoda zbog smanjenja osnovice za obračun plaća i što su  dvije djelatnice  2015. godine  bile na rodiljnom dopustu i nisu dobivale plaću preko Vrtića nego preko HZZO. Cijenu su izračunali na način da su izračunali  prosječan broj djece u 2015. godini i podijelili sa ukupnim rashodom u 2015. godini i tako dobili  iznos od 1.818,00 kn. Smatra da bi bilo najbolje da se ubuduće ekonomska cijena smještaja utvrđuje za svaku proračunsku godinu  bez obzira kolika ona ispala.

Otvorena rasprava.

Mario Medved pita  hoće li im to  praviti probleme pošto je rečeno  da su djelatnice bile na rodiljnom u 2015. godini i trebalo je manje sredstava za plaće, sada je 2016. godina,  drugačiji su troškovi, biti će veći kada se djelatnice vrate  s rodiljnog dopusta.

Gordana Kovačević odgovara da će se  to  odraziti na ekonomsku cijenu koja će se donositi za 2016. godinu, a  u poslovanju im to  neće praviti probleme zato što je sve  predviđeno  financijskim planom za 2016. godinu. Tu je dodala kako neće doći do  smanjenje cijene za roditelje koji su na području Grada Slunja, doći će do promjene za roditelje koji su sa drugih područja, oni koji plaćaju pola ekonomske cijene, njima će se to ipak jedno vrijeme smanjiti, kao i onima koji plaćaju punu ekonomsku cijenu i za općinu Cetingrad koja sufinancira smještaj, tako da to u biti neće uopće utjecati na financijsko poslovanje Vrtića.

Josip Štefanac je  pohvalio ovu gestu jer to je ipak 10% smanjenje troškova u ovim  teškim vremenima, smatra da je dobro  da konačno netko nešto konkretno napravi da smanji troškove za naše građane.

Marina Mrkonja pita  da li se nastavlja i dalje financiranje od Općine Cetingrad.

Gordana Kovačević odgovara da se financiranje nastavlja i od strane Općine Cetingrad te da imaju i dvoje djece za koje roditelji plaćaju punu cijenu smještaja jer njihova Općina ne sufinancira smještaj djece u Vrtić, a radi se o Općini Gomirje. 

Pitanja više nije bilo pa je predsjednica zaključila raspravu i potom dala Odluku na glasanje.  

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je za Odluku glasalo svih 13 vijećnika odnosno da je  Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada.

 

9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj također je vijećnicima dan u materijalima, a dodatno pojašnjenje na samoj sjednici dala je ravnateljica Vrtića Gordana Kovačević koja je istaknula da su izmjene u bodovnom sustavu i da se ne ide u to da se ograniči upis djece koja do 01. 09. tekuće godine ne navrše godinu dana nego da se taj period produži do kraja kalendarske godine. Ovo iz razloga  da bi se izbjegle situacije da roditelji koji su oboje u radnom odnosu ne mogu dijete upisati u Vrtić ukoliko njihovo dijete do 01. 09., od kada počinje pedagoška godina, ne navrši godinu dana. Isto tako drugačijim načinom bodovanja neće se moći dogoditi da se upiše dijete nezaposlenih roditelja, a zaposlenih ne.

Otvorena rasprava.

Ivanka Magdić se osvrnula da dio teksta "dijete invalida Domovinskog rata prema postotku invalidnosti 10% = 1 bod" pa je tu pojasnila kako ne postoji invalid domovinskog rata s 10% invaliditeta, nego najmanje 20% pa bi možda, po njenom mišljenju,  trebalo staviti  20%=1 bod ili 20%=2 boda,  da ne bude zabune.

Nekoliko vijećnika je istovremeno reklo da je to  mjerna jedinica te da to ne treba mijenjati.

Mario Medved pohvaljuje ovaj pomak jer primarni  cilj Vrtića treba biti da primi djecu koju  roditelji  ne mogu čuvati  jer su zaposleni.  S druge strane smatra, ako roditelji koji ne rade, a njihovo dijete je u Vrtiću, da je  realno za očekivati da će ti roditelji imati problema sa plaćanjem tog vrtića, a to je jedna druga sfera i bilo je problema u vezi toga jer se vidjelo u izvješćima  da ima dugovanja. Po njegovom mišljenju primarno je da  djeca zaposlenih roditelja idu u vrtić, a kasnije da se gleda neka prednost.

Gordana Kovačević se s tim složila mada smatra da bi bilo danas dobro da sva djeca bar prije polaska u školu budu uključena barem u jedan oblik predškolskog odgoja, ali potvrđuje kako je Vrtić i nastao zbog potrebe zaposlenih roditelja i oni  u svakom slučaju uvijek moraju imati prednost.

Mario Medved se složio i s ovim što je ravnateljica rekla  da bi svako dijete trebalo ići u Vrtić, ali ako ne mogu već svi, da kriteriji onda budu malo na strani zaposlenih.

Nitko više se nije uključio u raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Pravilnik na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj.

 

10. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača u 2016. godini

Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača u 2016. godini vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena već je Gradsko vijeće, sa 13 glasova ZA, usvojilo Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača u 2016. godini.

 

11. Zaključak o sudjelovanju Grada u postupku javne dražbe za prodaju  nekretnine k.č. br.1758 k.o. Slunj 1 

Neposredno prije sjednici vijećnici su dobili materijal  vezan uz ovu točku dnevnog reda, a uvodno obrazloženje dao je  gradonačelnik Jure Katić. Naglasio je kako se dugo čeka ovaj trenutak,  do sada se nismo javljali jer je ta čestica bila za Grad preskupa, a radi se o čestici ispod ceste koja vodi na kupalište, odnosno strani iznad odbojkaškog igrališta. Kaže kako  pred Grad sada dolazi jedan problem, a to je da bi Grad trebao dobiti pravo služnosti na toj parceli jer odvodnja od kupališta i kompletna odvodnja Sliva C mora proći preko te čestice. Grad je zatražio od stečajnog upravitelja Slunjčice d.d. da odobri pravo služnosti tom česticom, međutim stečajni  upravitelj te ovlasti nema i ne može to dati. Tu je gradonačelnik istaknuo kako je cijena ovog zemljišta prema procjeni vještaka bila preko  600.000 kuna prije par godina da bi,  koje kakvim dražbama, ta cijena pala na  91.000 kn. U kontaktu je s stečajnim upraviteljem doznao kako se netko ipak počeo  interesirati za tu česticu što bi bilo sada nezgodno za Grad pa se Grad odlučio  rebalansom osigurati 90.000 kn i  otkupili tu česticu da to više ne pravi probleme i da Grad  taj dio zemljišta ubuduće može  koristiti za što hoće. Dodao je kako je ova cijena niža od  cijene koju Grad ima  za otkup zemljišta  pa predlaže Gradskom vijeću da se ide u kupnju tog zemljišta.

Damir Vuković pita čije je to zemljište.

Gradonačelnik odgovara da je to  zemljište do sada bilo u vlasništvu Slunjčice d.d., a kako je Slunjčica d.d. došla do tog zemljišta, ne zna. Smatra da bi bilo dobro da Grad  to otkupi jer imamo nekih planova, imamo  u planu raditi projekt kupališta, a prvi problem je odvodnja, kanalizacija ne može proći ako bi se niže išlo jer   nema u tom slučaju  visinske razlike, mora se ići preko te parcele. Ukoliko se otkupi ta parcela  ne bi imali  problema sa dva projekta koja su sada upitna, ne mogu se riješiti, to je kanalizacija koja se  spušta od Ajke i  projekt tvrtke  Kordun. "Zaustavljeni smo, ne možemo dobiti pravo služnosti, a sa ovim bi to riješili,  cijena sada više nije tako velika, Grad može to riješiti rebalansom na slijedećoj sjednici, a danas predlažem da se donese zaključak i da to ide u proceduru", zaključio je gradonačelnik.

Otvorena rasprava.

Ivica Barić pita na koji  dio odvodnje se to točno odnosi.

Gradonačelnik odgovara kako se to  odnosi  na odvodnju  projekta Korduna  koji je u tijeku, ali i na kompletnu odvodnju tog dijela od  Napoleonovog magazina i dalje. Istaknuo je još kako je Kordun jako zainteresiran  da što prije dobijemo bar projektnu dokumentaciju odnosno da znaju kada bi se to moglo riješiti.

Mario Medved pita da li to znači da su sve trase kojima idu vodovod i odvodnja  vlasništvo grada.

Gradonačelnik odgovara da je Komunalac vlasnik toga svega, ali ima i privatnih dijelova. U konkretnom slučaju vlasnik je dijelom Kordun, a dijelom će biti Grad, znači Kordun  dolazi svojim projektom do mjesta gdje je sada parkiralište, a odatle dalje ide Grad.

Mario Medved komentira da bi onda,  u slučaju da mi to ne otkupimo, vlasnik toga  morao odraditi taj dio kanalizacije.

Gradonačelnik kaže da tako ne bi moglo ići jer je ipak Grad taj  koji mora rješavati infrastrukturu.  

Josip Štefanac se uključio jer ga, kaže,  Korana i kupalište jako zanimaju i prati taj razvoj. Jako mu je žao što to nije već realizirano kao cjelokupan projekt,  da to bude gradski i legalni prostor i zanima ga da li ima još mogućih prostora koji bi se mogli otkupiti da se to riješi, legalizira i jednom zaokruži kako je i zamišljeno pa u tom smislu  podržava taj otkup i  misli da treba i druge dodirne parcele  kupiti.

Gradonačelnik je još dodao kako  je podnesen  zahtjev DUUD-u za drugu stranu, tražen je otkup toga, ali je dobiven od njih  negativan odgovor i sada se čeka,  možda idući tjedan  gospodin iz DUUD-i dođe u Slunj, barem se nada, tako su se dogovarali jer  Grad ima nekoliko zahtjeva prema njima.

Katarina Rendulić je  zatražila  stanku od 5 minuta koju je predsjednica i odobrila.

Nakon stanke nastavljeno je s raspravom.

Ivica Barić misli kako nije u redu da  se opet  ovakve stvari  neposredno prije sjednice guraju njima  na stol,  pogotovo  stvari zbog kojih će trebati raditi i  rebalans proračuna što je gradonačelnik napomenuo. Nije mu to jasno jer nije to jednostavno  dobro pripremljeno, pa iako je uvijek za neko komunalno opremanje, pogotovo kada to ide na ruku našim poduzetnicima, međutim, osobno mu ovdje neke stvari  ne štimaju. Ne želi biti  kočničar nekog razvoja u gradu, ali misli da  jednostavno nije način da se ovako neposredno prije sjednice ovakve odluke donose naprasno, pa iz tog razloga neće biti protiv,  ali neće biti niti za ovu odluku.

Gradonačelnik odgovara kako se ovime  nikome ne pogoduje, radi se o prostoru gdje po plani ide  cijeli Sliv C, to je završni dio, takav plan je  od ranije. "Znači  nema nikakvog pogodovanja, a najvažnije je da ne možemo drugačije riješiti jer taj cijeli Sliv C ide na taj prostor", zaključio je gradonačelnik.

Ivica Barić odgovara da upravo zato to i kaže jer to mu je  sada prva informacija.

Gradonačelnik kaže kako se nije znalo da će ići ta prodaja, sada su dobili tu informaciju, a ako se bude čekalo slijedeću sjednicu, boji se da će biti kasno.  

Ivica Barić je na to komentirao kako je uvijek ista priča, ne razumije  kako ne znamo što  treba napraviti  jer to je veliki projekt.

Gradonačelnik mu je odgovorio kako se zna što treba napraviti, ali se nije znalo da će se to zemljište prodavati,  za projekt je podnesen  i zahtjev, ali se nije znalo da će ga sada prodavati. Boji se, ako se sada ne javimo i ako se bude trebala čekati druga sjednica, da će biti kasno. Dodao je kako će Vijeće tako-tako o tome raspraviti, a sada je želio čuti  razmišljanje vijećnika jer smatra da bi se svakako trebali pojaviti na dražbi.

Ivica Barić kaže kako to zna i sam smatra kako se trebamo  komunalno opremati, ali osobno mu  je to malo prebrzo za iskeširati 100.000 kn i  za to ne može dići ruku, odnosno ne može dići ruku za nešto  u što osobno nije  dovoljno upućen.

Ivanka Magdić dodaje kako u zaključku piše da je javna dražba već od Trgovačkog suda zakazana za 20. 05. 2016. godine i misli da je to razlog zbog čega se predlaže Gradskom vijeću da bi Grad, koji je zasigurno zainteresiran, postao vlasnik te čestice iz niza razloga, ne samo zbog projekta "Rastoke" i zato je stavljeno na ovu sjednicu.

Mario Medved također se želio malo referirati na sve ovo, pa je rekao kako čisto sumnja da je Trgovački sud  u Zagrebu odlučio iz vedra neba prodati  jednu česticu u Slunju, znači ničim izazvan. Stoga tu njemu nešto smrdi,  boji se kočiti razvoj, ali boji se glasovati za odluke koje su mu sumnjive, ne želi kočiti ništa,  ali nije mu čista ova odluka. "Na tragu onoga da dobijemo na sjednici ovakve nekakve odluke, piše 20. 05.  čisto sumnjam da je to tako iz vedra neba ispalo, to je moglo biti i 20. 06. vjerojatno je to bila ili vaša inicijativa ili od strane privatnika kojem treba ta odvodnja", zaključio je g. Medved.

Gradonačelnik odgovara kako  nije bili niti njegova, niti inicijativa poduzetnika  nego inicijativa stečajnog upravitelja koji to prodaje već više od 10 puta, krenulo se sa 600 i nešto tisuća kuna, a Grad je sada procijenio da bi ovu cijenu mogao platiti. " U kontaktu sa stečajnim upraviteljem  došli smo  do nekog saznanja da se počelo malo interesirati za tu česticu, znači do sada to nismo ni spominjali jer nismo ni znali da nećemo dobiti pravo služnosti, ne bi to možda ni  predlagali niti sada, ali ne možemo dobiti to pravo, a projekt nam je bitan, znači, nikome ne pogodujemo nego nama, gradu, ne nikakvim privatnicima, kompletan sliv C na to ide, znači 21 puta je bila dražba, a nova je zakazana za 20. 05. i to  prije par dana i zato smo iskazali želju da to sada kupimo", istaknuo je  gradonačelnik.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako se javne dražbe odvijaju  po pravilnima Stečajnog zakona, Slunjčica  d.d. je u stečaju i oglas o javnoj dražbi raspisao je Trgovački sud koje javnu dražbu  mora objaviti najranije 15 dana prije dražbe, znači 05. 05. kada su nama izišli materijali van, tada je  objavljen oglas za 21. usmenu javnu dražbu. Grad je to dobio  e-mailom od stečajnog upravitelja, dražba je zakazana za 20. svibnja u 12 sati, jamčevina u iznosu od 10.000 kn se mora položiti do 15. svibnja odnosno do 16. budući da je 15. nedjelja, tj. najkasnije 5 dana prije održavanja javne dražbe i dokaz o položenoj jamčevini se mora priložiti  odnosno dostaviti stečajnom sudcu. Ponovila je kako je ovdje  izričito riječ o formalnom postupku u kojem se procedura mora poštivati, u suprotnom sve ovo što radimo neće imati ni smisla, zato su  materijali stigli na stol danas jer ih se jednostavno prije nije moglo pripremiti.  Ponovila je kako je ovo  21.  usmena javna dražba, na prvoj dražbi iznos je bio 670.500 kn, odnosno toliko je  prvotno bila procjena te  nekretnine. Dodala je kako se oglas može vidjeti i na stranicama Trgovačkog suda, javno je dostupan, sve se može provjeriti, ništa se ne pokušava skrivati, ali jednostavno su neke stvari rokovima ograničene i ako  Grad želi  sada sudjelovati na javnoj dražbi mora  svoju  odluku donijeti na ovoj sjednici Gradskog vijeća.

Mario Medved odgovara gospođi  Kovačević kako  ona tu priča  o nekakvim rokovima kao da ne znamo gdje živimo. Kaže kako tu tajni podaci cure kao Slunjčica kroz Rastoke, sada su tu neki rokovi, kao da se ništa ne zna u ovoj državi, a unaprijed se puno toga zna. Smatra da će odluka biti donesena jer postoji neformalna  koalicija i to će biti izglasano, ali pitao je jednu stvar, a to je  da se unaprijed zna da će Grad ponuditi  maksimalno  91.000 kn, pa ga zanima što će biti ako netko ponudi 91.001 kunu, znači  taj drugi će to kupiti, pa smatra da na ovaj način praktički odajemo već koliku ćemo dati cijenu.

Gradonačelnik je to potvrdio jer je to morao reći, da nije rekao, najvjerojatnije bi im to bilo nejasno.

Mario Medved je još pitao  nema li  gradonačelnik pravo kupnje do vrijednosti 200.000 kn.

Zdenka Kovačević odgovara kako je Gradsko vijeće donijelo  odluku da gradonačelnik raspolaže samostalno do vrijednosti  65.000 kuna, a sve iznad toga mora ići na odluku Gradskog vijeća.

Davor Požega smatra, ako i kupi netko drugi tu parcelu, da bi to za nas  možda bilo i dobro, tada bi od novog vlasnika tažili  pravo služnosti što se do sada nije moglo i prošli bi vjerojatno jeftinije. Dodao je kako ta parcela nije građevinska, Gradi treba samo da prođe komunalna infrastruktura pa bi se novi vlasnik mogao izvlastiti, a sada se ne može ništa poduzeti.  

Zdenka Kovačević je pojasnila kako je ovo ipak građevinska parcela u  građevinskom području u sklopu rekreacijske zone.

Više nitko se nije uključio u raspravu pa je predsjednica raspravu zaključila i dala Zaključak na glasanje.   

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH usvojilo Zaključak o sudjelovanju Grada u postupku javne draže za prodaju nekretnine k.č. br. 1758 k.o. Slunj 1.

 

12. Informacija o opozivu i imenovanju dijela članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Informaciju o opozivu i imenovanju dijela članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. vijećnici su dobili u materijalima i istu primili na znanje.

 

13. Odluka o kupnji zemljišta potrebnog za realizaciju projekta gradnje nastavka Ulice knezova blagajskih

Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta potrebnog za realizaciju projekta gradnje nastavka Ulice knezova blagajskih  obrazložio je gradonačelnik budući da su materijale za ovu točku vijećnici dobili neposredno pred početak sjednice. Pojasnio je kako je to projekt koji je započet prije nekoliko godina i svake godine u proračunu se predviđaju sredstva za otkup zemljišta,  sada je konačno dogovoreno s vlasnicima da je cijena 70 kuna po metru kvadratnom, toliko je ta  nekretnina procijenjena od strane sudskog vještaka kojeg je  angažirao Grad. Kada se riješi zemljište projekt konačno može krenuti dalje prema realizaciji.  

Rasprava nije vođena već je Gradsko vijeće jednoglasno, tj. sa 13 glasova ZA usvojilo Odluku o kupnji zemljišta potrebnog za realizaciju projekta gradnje nastavka Ulice knezova blagajskih.

 

14. Različito

Pročelnica Zdenka Kovačević  podsjetila je vijećnike da je javni poziv za dodjelu javnih priznanja objavljen i rok za dostavu prijedloga je 25. 05. 2016. godine.

 

Predsjednica Vijeća zaključila je rad sjednice u 19,10 sati.

 

 

ZAPISNIK  SASTAVILA                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                               Marina Mrkonja, vr.