Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Dana 09.03.2018. godine (dan slanja na objavu je 08.03.2018.) Grad Slunj je u EOJN-u objavio Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: "Uređenje nerazvrstanih cesta na području mjesni odbora Furjan, Kremen, Lađevac, Taborište i Veljun. Rok za dostavu ponuda je 30.03.2018. godine u 09:00 sati. Dokumentaciju o nabavi s prilozima možete vidjeti na sljedećoj poveznici 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1546376

Objavljene su Odluke o poništenju s Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda u prilogu. Iste možete vidjeti ovdje