Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Članovi Savjeta mladih Grada Slunja izabrani su na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja  dana 08. 04. 2021. godine

 

SAVJET MLADIH GRADA SLUNJA

 

 

 

 

 

 

1.  MATEA OBAJDIN  - predsjednica

ANTONIJO PUŠKARIĆ (zamjenik)

 2. BORA ŠEHAJ

IVAN SALOPAK (zamjenik)

3. KAROLINA JURČEVIĆ - zamjenica predsjednice

ANTONIO PAULIĆ (zamjenik)

4. VALENTINA BOGOVIĆ

MATIJA RENDULIĆ (zamjenik)

5. MATEJ MEDVED

ALBERT MAGDIĆ (zamjenik)

 

 

 

Link na društvenu mrežu: https://www.facebook.com/Savjet-mladih-Slunj-455068721648917/

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2019. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2020. GODINU