Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja 19.06.2019- 10
Savjetovanje o prijedlogu Procjene rizika od velikih nesreća 19.06.2019- 7
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o kućnim ljubimcima, napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 18.06.2019- 15
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa - savjetovanje i izvješće 28.05.2019- 80
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaće, te drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa - savjetovanje i izvješće 28.05.2019- 57
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 24.05.2019- 65
Nacrt Odluke o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj, savjetovanje i izvješće 03.05.2019- 196
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2019. godinu, savjetovanje i izvješće 02.05.2019- 278
Nacrt Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2019., savjetovanje i izvješće 29.04.2019- 172
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu - savjetovanje i izvješće 26.04.2019- 187
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr