Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj udruga je za promicanje ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Prema postojećim podacima, Crveni križ Slunj prvi put je upisan u matični registar 1984. godine, te od svog osnutka djeluje humanitarno s ciljem pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Udruga djeluje na području Karlovačke županije, grada Slunja i općina Cetingrad i Rakovica i nudi niz raznolikih aktivnosti u koje se mogu uključiti oni najmlađi, putem edukativnih radionica u školama i vrtiću i oni stariji putem Dnevnog boravka za starije osobe Slunj.

Djelatnosti Crvenog križa Slunj su:

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI – organiziranje  i provoenje akcije dobrovoljnog davanja krvi, okupljanje davatelja i vodenje evidencije o davateljima te promicanje dobrovoljnog davanja krvi

TEČAJEVI PRVE POMOĆI – tečaj za kandidate za vozače motornih vozila; osposobljavanje i obnova znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu; obuka mladeži i podmlatka u osnovnim i srednjim školama

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA – program se provodi od 2008. godine s ciljem poboljšanja i olakšavanja svakodnevnog života starijih samačkih kućanstava

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE – mjesto za druženje i odmor starijih osoba

MLADI - EDUKATIVNE RADIONICE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – organiziranje različitih radionica i predavanja za djecu  od vrtića do srednjoškolskog uzrasta

SLUŽBA TRAŽENJA – program u sklopu kojeg se pokreću i zatvaraju traženja za nestalim osobama u ratnom i mirnodobnom razdoblju

DJELOVANJE U KATASTOFAMA –ustrojavanje, obučavanje  i opremanje  ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba  i za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu

VOLONTERSKI PROGRAMI – u većinu aktivnosti koje se provode uključuje se što veći broj volontera

HUMANITARNA POMOĆ – prikupljanje i raspoređivanje donirane pomoć onima kojima je najpotrebnija

ZAŠTITA ZDRAVLJA - prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladeži o zdravstvenom odgoju, osposobljavanje za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima

PREVENTIVNI PROGRAMI TRGOVINE LJUDIMA – edukacija i informiranje djece i građana o opasnostima i zamkama trgovine ljudima

AKCIJE SOLIDARNOSTI NA DJELU – pokretanje, organiziranje  i provođenje  ili sudjelovanje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća

 

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLUNJ

Ravnateljica Marija Lucić, mag. oec.

ŠKOLSKA 1, 47240 SLUNJ

TEL / FAX: 047 777 204

MOB: 098 680 380

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Crveni-Kri%C5%BE-Slunj/818199181574508?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks volontera

Financijski plan GD CK Slunj za 2018

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2016. god

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2017. god

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama (1)

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 (1)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o krvi i krvnim stanicama

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz JLS za rad HCK

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o priznanjima HCK

Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz Prve pomoći

Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika HCK, načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi znaka Crvenog križa u promotivne svrhe

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Crvenog križa Slunj

Pravilnik o usavršavanju predavača Prve pomoći

Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju HCK u kriznim situacijama

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i inforamcijskih baza podatka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Pravilnik o volontiranju Crvenog križa Slunj

Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom krizu

Pravilnik o vrstama i nacinu provodenja vjezbi operativnih

Pravo na pristup informacijama

Statut GD CK Slunj

Strategija socijalne skrbi za starije

UKRATKO O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon HCK

Zakon o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija

Zakon o Hrvatskom Crvenom krizu

Zakon o humanitarnoj pomoci

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o volonterstvu

Zakon o izmjenama zakona o udrugama

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o sustavu civilne zastite

Zakon o udrugama

Zakon o volonterstvu

Zakon o zastiti osobnih podataka