Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj udruga je za promicanje ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Prema postojećim podacima, Crveni križ Slunj prvi put je upisan u matični registar 1984. godine, te od svog osnutka djeluje humanitarno s ciljem pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Udruga djeluje na području Karlovačke županije, grada Slunja i općina Cetingrad i Rakovica i nudi niz raznolikih aktivnosti u koje se mogu uključiti oni najmlađi, putem edukativnih radionica u školama i vrtiću i oni stariji putem Dnevnog boravka za starije osobe Slunj.

Djelatnosti Crvenog križa Slunj su:

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI – organiziranje  i provoenje akcije dobrovoljnog davanja krvi, okupljanje davatelja i vodenje evidencije o davateljima te promicanje dobrovoljnog davanja krvi

TEČAJEVI PRVE POMOĆI – tečaj za kandidate za vozače motornih vozila; osposobljavanje i obnova znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu; obuka mladeži i podmlatka u osnovnim i srednjim školama

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA – program se provodi od 2008. godine s ciljem poboljšanja i olakšavanja svakodnevnog života starijih samačkih kućanstava

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE – mjesto za druženje i odmor starijih osoba

MLADI - EDUKATIVNE RADIONICE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – organiziranje različitih radionica i predavanja za djecu  od vrtića do srednjoškolskog uzrasta

SLUŽBA TRAŽENJA – program u sklopu kojeg se pokreću i zatvaraju traženja za nestalim osobama u ratnom i mirnodobnom razdoblju

DJELOVANJE U KATASTOFAMA –ustrojavanje, obučavanje  i opremanje  ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba  i za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu

VOLONTERSKI PROGRAMI – u većinu aktivnosti koje se provode uključuje se što veći broj volontera

HUMANITARNA POMOĆ – prikupljanje i raspoređivanje donirane pomoć onima kojima je najpotrebnija

ZAŠTITA ZDRAVLJA - prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladeži o zdravstvenom odgoju, osposobljavanje za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima

PREVENTIVNI PROGRAMI TRGOVINE LJUDIMA – edukacija i informiranje djece i građana o opasnostima i zamkama trgovine ljudima

AKCIJE SOLIDARNOSTI NA DJELU – pokretanje, organiziranje  i provođenje  ili sudjelovanje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća

 

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLUNJ

Ravnateljica Marija Lucić, mag. oec.

ŠKOLSKA 1, 47240 SLUNJ

TEL / FAX: 047 777 204

MOB: 098 680 380

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Crveni-Kri%C5%BE-Slunj/818199181574508?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks volontera

Financijski plan GD CK Slunj za 2018

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2016. god

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2017. god

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama (1)

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 (1)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o krvi i krvnim stanicama

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz JLS za rad HCK

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o priznanjima HCK

Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz Prve pomoći

Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika HCK, načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi znaka Crvenog križa u promotivne svrhe

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Crvenog križa Slunj

Pravilnik o usavršavanju predavača Prve pomoći

Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju HCK u kriznim situacijama

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i inforamcijskih baza podatka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Pravilnik o volontiranju Crvenog križa Slunj

Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom krizu

Pravilnik o vrstama i nacinu provodenja vjezbi operativnih

Pravo na pristup informacijama

Statut GD CK Slunj

Strategija socijalne skrbi za starije

UKRATKO O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon HCK

Zakon o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija

Zakon o Hrvatskom Crvenom krizu

Zakon o humanitarnoj pomoci

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o volonterstvu

Zakon o izmjenama zakona o udrugama

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o sustavu civilne zastite

Zakon o udrugama

Zakon o volonterstvu

Zakon o zastiti osobnih podataka

 

 

Zapisnik

sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 27. 01. 2015. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne i konstatirala da istoj prisustvuje 13 članova Gradskog vijeća. Sjednici prisustvuju: Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Marinko Radočaj, Zoran Ivšić, Damir Vuković, Mihaela Turkalj i Josip Štefanac.

Sjednici se nisu odazvali: Đuro Mihajlović i Davor Požega.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Sandra Jerković – samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove te novinarka Radio Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

AKTUALNI SAT

Predsjednica poziva vijećnike da postave pitanja.

Josip Štefanac pita gradonačelnika da li možemo, odnosno da li je razmatrao mogućnost da se uključimo u oprost duga siromašnim građanima i da se i ovdje iskoristi ta Vladina mjera. Drugo, primijetio je da se obnavljaju poslovni prostori od Ljekarne do Željeznarije i veseli ga da se nešto krenulo s tim prostorima. Slijedeće, a vezano uz održavanje zgrada, stambenih zgrada u Ulici kralja. Zvonimira, a i u drugim ulicama gdje su stambene zgrade, zanima ga da li imaju riješena ta stanarska vijeća te što se tu može napraviti u sanaciji krova, da li se može sanirati fasada, da li može Grad tu pomoći ili može pomoći država, a sve vezano uz ono što Ministarstvo radi za povećanje energetske učinkovitosti zgrada.

Gradonačelnik je na prvo pitanje odgovorio da se o tome raspravljalo i da će se Grad u to svakako uključiti, prihvaća se takav vid pomoći, ići će se s tim u i u komunalnom dijelu, a isto tako i kod naših firmi koje su vezane za Grad, a tko će to pravo moći ostvariti, za sada se ne zna. Što se tiče prostora i uređenja rekao je da se uređuje prostor u kojem je do sada bila trgovina Borovo, taj prostor je jedini ne uređen, ostali prostori su ipak uređivani prije nego što su iznajmljivani, prostor će se urediti na način da će se staviti pločice, urediti sanitarni čvor jer se on, kakav je sada, jednostavno ne može iznajmiti. Drugi prostor koji je slobodan i za koji nije za sada raspisan natječaj, a nije raspisan zato što nema nekoga tko bi bio zainteresiran za taj prostor, bilo je zainteresiranih, ali im je prostor prevelik, čak su razmišljali da bi možda i dvoje išli u isti prostor pa se to još čeka. Kad su u pitanju zgrade i održavanje zgrada odgovara kako svaka zgrada ima svoj kućni savjet i osobno je razgovarao sa g. Jožom Lukačem za njihovu zgradu, a to se odnosi na sve zgrade, oni su trebali prijaviti i prijavljivali su da bi se te zgrade obnovile preko obnove. Kaže kako je g. Lukač imao kontakte sa tim ljudima u Zagrebu, ali je nešto tu zastalo, oni su navodno jednom odgovorili da će se uključiti, drugi puta su dobili odbijenicu. G. Lukač se javio i ovdje, ali Grad trenutno nije u mogućnosti to raditi, već sami stanari koliko mogu od svoje pričuve jer svaka zgrada treba imati pričuvu i misli da bi upravo u tom dijelu trebali svi voditi više računa da se ta pričuva naplati. Kako se javio g. Lukač, pokušalo se i kontaktiralo se ljude u Zagrebu, rekli su da će probati vidjeti još ove godine, da će podnijeti službeni zahtjev za uređenje krova i fasade. Što se tiče drugih zgrada, zna samo za jednu gdje su prije bili branitelji i u kojoj stanuju trojica koja su baš problem u toj zgradi, ne zna što će se s tim događati, navodno se prijeti da će tužiti Grad ili LIPU jer je tamo došlo do problema jer su ta trojica stanara dužni 40.000 kn, što za gorivo, što za neke druge stvari. „To su stanovi RH, odnosno vojni stanovi koje su oni dobili, otkupili ih, ali nisu ih otplatiti, a odnosi se na g. Cindrića, g. Matovinu i gosp. iz Zagreba, znači njih trojica koji su i naviše platežne moći, došli su do toga da su najzaduženiji, zadužili su se jedan preko 20.000 kn, jedan preko 12.000, a jedan preko 6.000 ili 7.000 kn i sada ostali koji imaju stanove, koji su otkupili te stanove imaju problema, jedna osoba je naslijedila stan i htjela je tužiti i Grad i LIPU, ali mislim da je za sada odustala jer nema uporišta u tome da nas tuži jer mi s tim nemamo ništa, to nije niti naša zgrada, sa LIPOM su razgovarali, ugovor imaju takav da oni moraju to podmiriti, onda neće biti problema, a da li će ići ovrhe na to, tko će pokrenuti ovrhe, to ne znam“ zaključio je gradonačelnik.

Zdenka Kovačević se uključila po pitanju ulaganja u višestambene zgrade posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje je naglasila kako je natječaj u tijeku, natječaj je namijenjen upravo za višestambene zgrade, za izradu energetskog certifikata, za izradu projektne dokumentacije, za zamjenu stolarije, za zamjenu fasade i za zamjenu energenta. Međutim, naglasila je kako je to stvar, prije svega, inicijative samih suvlasnika stanova, jer njih više od 50% mora potpisati izjavu da ulazi u taj projekt i angažirati na neki način svog predstavnika stanara, a svaka zgrada ima predstavnika stanara, da se taj postupak pokrene. Ovdje im se može pomoći u smislu izrade prijavnog obrazca, međutim, bez suglasnosti stanara i njihove izjave da su spremni ući u taj projekt, od toga nema ništa. Dodala je kako niti jedna zgrada, gotovo 100% može to tvrditi, nema energetski certifikat, što znači da bi se svi trebali najprije prijaviti za dobivanje sredstava za izradu energetskog certifikata da bi se uopće moglo dalje onda krenuti u slijedeće faze. Još je naglasila kako je natječaj otvoren cijelu godinu odnosno do iskorištenja sredstava.

Josip Štefanac se zahvalio na informaciji i pitao može li, eventualno LIPA koja je sada nadležna za to održavanje zgrada, inicirati sastanke po tim stambenim zgradama da se probaju ljudi nekako objediniti, da se skuplja pričuva, da se to počne raditi. Još se jednom zahvalio gđi Kovačević jer je dala dosta dobrih odgovora i smatra da će naši građani to razumjeti.

Marinko Radočaj je podsjetio kako je Gradsko vijeće prije nekog vremena donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove pa ga zanima u kakvoj je fazi to jer dolazi sezona.

Gradonačelnik odgovara da se i dalje ide za tim da se Javna ustanova registrira, nakon Vijeća je Odluka proslijeđena Ministarstvu, očekuje se od njih odgovor, pročelnica je i jučer njih kontaktirala, požurnicu slala, ali još nema odgovora, a kada odgovor stigne, odmah će se o tome izvijestiti Gradsko vijeće.

Predsjednica Vijeća Marina Mrkonja je, prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, ukazala na problem oko distribucije materijala za sjednice, po njenom mišljenju radno mjesto nije mjesto gdje bi se materijali trebali dostavljati već je to dostava na kućnu adresu. Iznijela je situaciju gdje su u petak materijali ostavljeni u školi koja preko vikenda ne radi, tako da su dan prije sjednice imali materijale, što smatra da nije u redu pa je zamolila gospodu koja to dostavljaju da materijale dostave na adresu.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako dostava na adresu u najvećem broju slučajeva predstavlja problem jer, ako se osoba ne zatekne u stanu, materijal se mora ostaviti u sandučiću, a oni su neprikladni za naše materijale, pogotovo u stambenim zgradama, svega jedan vijećnik ima adekvatan sandučić. Ukoliko se na takav način bude dostavljao materijal, odnosno ako se bude ostavljao u poštanskim pretincima prijeti opasnost da ti materijalu budu zagubljeni ili da budu uništeni toliko da se neće moći pročitati.

Marina Mrkonja je odgovorila kako to razumije, ali dodaje kako su svi vijećnici ostavili svoje kontakt telefone, pa ukoliko se ne zateknu na radnom mjestu u tom trenutku, može ih se kontaktirati. Misli da nije u redu da jedan portir, jedan domar odlučuje koliko je neki sadržaj bitan, odnosno nebitan za dostavljanje kolegama vijećnicima, a samim time i njoj, dakle, slučajno je doznala od kolega da je materijal ostao na njenom radnom mjestu, ne zna, misli da je domar dostavio i da je samoinicijativno odlučio da materijal nije potrebno vidjeti do ponedjeljka. Dodala je kako bi voljela vidjeti taj članak u Statutu gdje domar odlučuje koliko su materijali bitni ili nisu bitni, o tome se radi.

Gradonačelnik je odgovorio kako materijali nije dostavljao domar jer je bio s njim u Zagrebu već ih je dostavio Nikica, a pročelnica ga je ispravila da je materijale dostavljao Dražen Kotić.

Marina Mrkonja smatra da to nije bitno, misli da niti komunalnom redaru nije u opisu posla da odlučuje da li je materijal bitan ili nije bitan. Smatra da nije u redu da se to tako radi, nije profesionalno i da iz tog razloga postoje kontakt telefoni svih vijećnika i misli da bi bilo u redu da ih se informiralo o tome. Isto tako smatra da nije u redu i da se propituje odnos nje i pojedinih vijećnika i da joj se ostavljaju tuđi materijali jer nije poštar.

Gradonačelnik je iskoristio priliku i informirao Vijeće o tome u kojoj je fazi vodovod Slunj – Veljun. Naime, došlo je do zastoja, natječaj je bio 24. 12. 2014. godine raspisan da bi već 29. 12. bila uložena žalba od strane jedne firme u Zagrebu, odnosilo se na jedan dio projekta, ali je cijeli projekt stao, pravna služba u Hrvatskim vodama procijenila je žalbu neosnovanom i proslijedila je Državnoj komisiji koja je također zasjedala i odbila žalbu tako da natječaj ide dalje, ali se produžuje rok natječaja i traje do 26. 02. 2015. godine.

Nakon što je zaključila „Aktualni sat“ predsjednica Vijeća je prešla na utvrđivanje dnevnog reda. Za današnju sjednicu predlaže dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 13 vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo slijedeći

Dnevni red

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 18. Sjednice Gradskog vijeća

2. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Slunja

3. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Slunja

4. Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu

5. Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini

6. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG1

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17

15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4

20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7

21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18

22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25

23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26

24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30

25. Rješenje o razrješenju i imenovanje člana Mandatnog odbora

26. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika/člana Odbora za proračun i financije

27. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 18. Sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv.

Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća održane dana 29. 12. 2014. godine.

 

2. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Slunja

Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprave nije bilo pa je predsjednica dala Statutarnu odluku na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika nazočnih na sjednici te da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Grada Slunja.

 

3. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Slunja

Tekst Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Slunja vijećnicima je dan u materijalima uz poziv.

Rasprava na sjednici nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izdavanju službenog glasila Grada Slunja.

 

4. Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu

Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu vijećnici su također dobili u materijalima pa je predsjednica otvorila raspravu.

Josip Štefanac čita tekst koji pod točkom 6. koji glasi: „Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik“ i pita da li je to u redu.

Zdenka Kovačević odgovara da je to vezano uz ovlasti gradonačelnika, tj. da nije potrebno ići na Gradsko vijeće ako je iznos sredstava kojima se raspolaže veći od onog iznosa koje Gradsko vijeće utvrdi da njime slobodno može raspolagati gradonačelnik.

Josip Štefanac pita da li se to odnosi na iznos od 1 mil. kn kako je to u Statutu Grada navedeno.

Zdenka Kovačević odgovara da ne, u Statutu stoji općenita odredba, ali podsjeća vijećnike kako Gradsko vijeće svake godine donosi, a to nam predstoji i ove godine, zaključak o visini sredstava odnosno visini vrijednosti imovine kojom slobodno i samostalno raspolaže gradonačelnik, misli da je to oko 76.000 do 80.000 kn u 2014. godini, vjeruje da će takav iznos biti i u ovoj godini, sve to ovisi o ostvarenim prihodima prošle godine. „Znači kada budemo imali te podatke o izvršenju proračuna za prošlu godinu, pripremit će se zaključak o vrijednosti imovine kojom slobodno raspolaže gradonačelnik u 2015. godini, to nije 1 mil. kn nego taj iznos koji odredi Gradsko vijeće i zato i stoji u Programu ova odredba da sa vrijednostima koje su eventualno veće od tog iznosa, gradonačelnik može slobodno raspolagati bez da još dodatno ide na Gradsko vijeće“, istaknula je pročelnica.

Predsjednica Vijeća zaključila je raspravu i dala Program na usvajanje.

ZA Program je glasalo svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Program javnih potreba u športu Grada Slunja u 2015. godini.

 

5. Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini

Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini vijećnicima je isto tako dan uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Program na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini jednoglasno usvojen.

 

6. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje

Tekst Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa izvješćem o provedenom javnom nadmetanju.

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac ne zna je li to ista zgrada za koju je bilo dano obrazloženje da je za to zainteresirana lovačka udruga Sokol, jer oni se nisu javili. Što se tiče konkretno ovog ponuditelja rekao je slijedeće“ Ovaj gospodin koji je ovdje donio i dao najvišu ponudu, je, između ostalog, bio i neprijateljski vojnik od 1991. i ne znam do koje godine, to se može vidjeti na internetu i nekim slikama, ne prozivam ga, aboliran je, oprošteno mu je, ali nismo to zaboravili. Ja kao hrvatski branitelj bi na neki način tražio neku dopunu natječaja da takvi ljudi praktički nisu na neki način dobro došli. Ne mogu ja na tome insistirati, ali iz duše moram reagirati s obzirom da je tu bio i LD Sokol, ne znam da li se on javio ili nije, tamo su većinom hrvatski branitelji, ovdje drugi koji je bio zainteresiran za tu kupnju je isto naš kolega vijećnik koji je isto hrvatski branitelj, na žalost nije dao dovoljno visoku ponudu. Znam što je tržišna utakmica, međutim, ove stvari nekako me previše diraju i bole i smatram da bi ubuduće trebalo pa možda i s ovim natječajem početi da se od njih ne dobiva nikakav novac jer nam nije dobrodošao.“

Drugi nitko se više nije uključio u raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku o prihvaćanju ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika pa predsjednica iznosi da je ZA Odluku glasalo 6 vijećnika, PROTIV Odluke su glasala 3 vijećnika, do su SUZDRŽANA bila 4 vijećnika i konstatira da je Odluka o prihvaćanju ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje usvojena većinom glasova.

 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG1

Predsjednica Vijeća konstatirala je kako je za sve naredne točke dnevnog reda, odnosno od točke 7. do točke 26. obrazloženje priloženo u materijalima te pozvala vijećnike da se rasprava provede objedinjeno za sve točke, dok će se o svakoj točki glasati posebno.

Potom je pozvala gđu Sandru Jerković da pojasni o čemu se radi.

Sandra Jerković iznosi kako su ove odluke o izmjenama i dopunama proizišle iz razloga što su geodeti dostavili rekapitulaciju identifikacija čestica iz kojih su se utvrdila odstupanja od prvotne identifikacije. Stoga je tražila nadopunu odnosno ponovnu izradu identifikacije i obrazloženje zbog čega je nastalo to odstupanje od prvobitne identifikacije na što su oni odgovorili da su pogriješili prilikom identifikacije, kada su pristupili izradi elaborata, počele su im se pojavljivati čestice koje su jako male površine od m2, dva, tri i više. U prvotnoj identifikaciji smatrali su da su tako male površine kao takve nebitne kod identifikacije. Međutim, kod uknjižbe nerazvrstanih cesta bitna je bilo koja površina pa čak ako se radi i o pola metra kvadratna jer kod izvlaštenja čestica koje su navedene da bi cesta koja je trasirana već u elaboratu imala neki svoj pravi slijed, moraju biti navedene sve čestice i sa najmanjim površinama. Prilikom pristupanja elaboratu počele su im se pojavljivati te male površine i zato su ovo naknadno dostavili i jednostavno zbog tih odstupanja, moraju se provesti ove izmjene i dopune.

Josip Štefanac je pitao da li ima nekih dodatnih troškova na temelju tih zahtjeva koje će Grad morati platiti.

Sandra Jerković odgovara da nema jer je ugovorom uređeno da se plaća po kilometru ceste, dakle bez obzira koliko puta radili identifikaciju, plaća se po kilometraži ceste.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i dala na glasanje točku broj 7.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG1.

 

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2.

 

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5.

 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9.

 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11.

 

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13.

 

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16.

 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17.

 

15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20.

 

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23.

 

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27.

 

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29.

 

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4.

 

20.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7.

 

21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18.

 

22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25.

 

23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26.

 

24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30.

 

25. Rješenje o razrješenju i imenovanje člana Mandatnog odbora

Predsjednica poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Ivicu Barića da iznese prijedlog Odbora.

Predsjednik Odbora Ivica Barić iznosi kako se Odbor sastao na sjednici 27. 01. 2015. i razmatrao zahtjev g. Đure Mihajlovića da se razriješi dužnosti, Odbor je prihvatio taj zahtjev te na njegovo mjesto predlaže imenovanje vijećnika Maria Medveda.

Predsjednica otvara raspravu i poziva ukoliko ima drugih prijedloga da se iznesu.

Nitko se nije javio pa predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se g. Đuro Mihajlović razriješi dužnosti člana Mandatnog odbora i da se umjesto njega u Mandatni odbor imenuje g. Mario Medved.

Za prijedlog Odbora za izbor i imenovanje glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog odbora.

 

26. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika/člana Odbora za proračun i financije

Predsjednica poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Ivicu Barića da iznese prijedlog Odbora.

Predsjednik Odbora Ivica Barić je i ovdje istaknuo da je Odbor razmatrao i zahtjev g. Đure Mihajlovića da se razriješi dužnosti predsjednika i člana Odbora za proračun i financije i uvažio ga i u ime Odbora predložio da se umjesto Đure Mihajlovića za predsjednika i člana Odbora za proračun i financije imenuje vijećnica Ivanka Magdić.

Predsjednica otvara raspravu i poziva ukoliko ima drugih prijedloga da se iznesu.

Nitko se nije javio pa predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se umjesto g. Đure Mihajlovića za predsjednika i člana Odbora za proračun i financije imenuje gđa. Ivanka Magdić.

Za prijedlog Odbora za izbor i imenovanje glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za proračun i financije.

 

27. Različito

Josip Štefanac se osvrnuo na dostavu materijala vijećnicima, gdje je rekao, na osnovu dosadašnje dostave, da je bilo sve vrlo korektno od strane dostavljača obavljeno i ovaj put je htio posebno spomenuti gospodina koji radi kao komunalni redar jer ga je nazvao, budući da nema sandučić i rekao gdje je ostavio materijale Ovim je htio reći da nemaju svi zamjerke, čovjek radi i ne treba mu otežavati situaciju jako.

Marina Mrkonja odgovara g. Štefancu kako se to nije jedanput dogodilo već nekoliko puta, ali je čekala trenutak kada je zapravo došlo upitno da se sjednica održi. Dodala je kako ne govori u ime svih vijećnika, već samo u svoje ime.

Josip Štefanac kaže kako je i on ovo rekao samo u svoje ime, to je po njemu sasvim u redu, a Marina Mrkonja dodala kao je i ona govorila u svoje ime, što je u redu jer je to njihovo pravo kao vijećnika.

Zoran Ivšić se vratio na prodaju zgrade u Primišlju i zanima ga, za slučaj da ovaj gospodin odustane, što se tada događa.

Zdenka Kovačević odgovara da u tom slučaju nema kupoprodaje, Gradsko vijeće donosi odluku o tome da li će se provesti novi postupak natječaja ili ne.

Gradonačelnik se također nadovezao na taj slučaj i iznio kako je natječaj bio raspisan na inicijativu g. Katića i njegove Lovne udruge „Sokol“, čitavo vrijeme je govorio to ide u tom pravcu i oni su ti koji to trebaju kupiti i zato su se i odlučili da se to proda i zadnji dan za dostavu ponude javio je da nije zainteresiran, zainteresiran je bio g. Čokeša. Kaže kako nije znao za g. Damira Vukovića, odnosno znao je da je došla ponuda, ali ponude su otvarane drugi dan i vidjelo se da je g. Čokeša sa ponudom jači. Da li mu prodati ili ne prodati, to je sada nešto drugo, smatra gradonačelnik i misli da se za to mora donijeti neka drugačija odluka, možda na nekom drugom nivou. Gospodin Čokeša je i sada u zakupu s poljoprivrednim zemljištem, on je tu već dugo godina i smatra da mi nismo ti koji mogu uskratiti neko pravo nekome da se javi, on se javio na natječaj, bio je veći s ponudom i nema mogućnosti to poništiti, niti mu ne dati.

Josip Štefanac smatra da bi se ipak o nečemu u buduće trebalo voditi više računa. Osvrnuo se na RIZ, gdje je bio proveden natječaj i sve je to OK, bila je industrijska zona, namjena i td. međutim, čini mu se da ljudi koji su to kupili nisu odradili ono što su rekli, sada je to prošli snijeg, međutim, ovo govori da nam se, ne daj bože, to dogodi s nekim idućim objektima koji su u vlasništvu Grada. Stoga pita koje su garancije i da li imamo mi način kontrole da oni koji kupuju nekretninu, moraju istu vratiti ako ne izvrši ono što je bilo po natječaju traženo. Zalaže se da takve neke klauzule u natječaju stoje odnosno da imamo garanciju da će to i napraviti, npr. čovjeku se proda hotel za kunu, ali on taj hotel mora držati otvorenim 30 godina, mora imati zaposleno toliko i toliko radnika, znači nekakve klauzule koje bi bile garancija onoga što on traži da će raditi.

Zdenka Kovačević odgovara da je to moguće, ali ti uvjeti moraju u startu biti poznati svima ponuditeljima koji se javljaju. Znači ukoliko se takve odredbe i uvjeti žele staviti u natječaj to odmah mora stajati i u odluci o prodaji i u samom tekstu natječaja za prodaju to mora biti jasno naznačeno.

 

Sjednica je završena u 18,40 sati.

IZVOD SASTAVILA                                                                                             PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                    Marina Mrkonja, vr.

Urnebesna predstava „Drobilica“ u Slunju, 01. veljače 2015. (nedjelja) u 19,00 sati u kinodvorani POU Slunj

Urnebesna predstava „Drobilica“ u Slunju, 01. veljače 2015. (nedjelja) u 19,00 sati u kinodvorani POU Slunj

Tjedan dana nakon premijere u Kazalištu Komedija u Zagrebu dolazi nam urnebesni dvojac Denis Bašić & Vid Balog.

Izvest će nam Drobilicu za samo 30 kuna po ulaznici.

Nedjelja, 01. siječnja 2015. u 19 h – kinodvorana Pučkog otvorenog učilišta Slunj.

 

Dođite i nasmijmo se zajedno!

U petak 30. siječnja u 19 sati u Caffe baru LP u Ulici dr. Franje Račkoga 11 u Zagrebu, otvorit će se izložba fotografija „Korana, Mrežnica i Slunjčica“

 

Izložbu organiziraju Udruga Fijaker iz Zagreba, Pučko otvoreno učilište Slunj i Fotoklub Slovin Slunj.

Otvorena je do 19. veljače 2015.

Zajednica sportskih udruga Grada Slunja održati će proglašenje najboljih u sportu Grada Slunja za 2014. godinu u četvrtak 29.1.2015. godine u kino dvorani POU Slunj sa početkom u 18,00 sati.

 

Zajednica sportskih udruga Grada Slunja održati će proglašenje najboljih u sportu Grada Slunja za 2014. godinu u četvrtak 29.1.2015. godine u kino dvorani POU Slunj sa početkom u 18,00 sati.

Kao i svake godine podijelit će se priznanja za pomoć i pomicanje sporta u Gradu Slunju, priznanje za najboljeg djelatnika u 2014., priznanje za dugogodišnji rad u sportu Grada Slunja, priznanje najboljim mladim sportašima do 15 godina, te priznanja najboljem klubu, sportašu i sportašici.

RAZDOBLJE 2021.-2025.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Slunj kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. "SOBE U DOMAĆINSTVU - ROOMS JANA", Damir Puškarić, Novo naselje I 6, 47240 Slunj

2. SAMOOPSKRBNO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, Damir Puškarić, Novo naselje I 6, 47240 Slunj

3. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, Draga Jurčević, Nikole Turkalja 16, 47240 Slunj

 

RAZDOBLJE 2017.-2021.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Slunj kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. KORDUN d.d., Školska 19, 47240 Slunj, OIB: 25027711145

„SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA“

ISSN 1849-7101 (Online)

ISSN 1849-6458 (Tisak)

Nakladnik – Grad Slunj

 

Uredništvo:

Gradonačelnik: Jure Katić – glavni i odgovorni urednik

Pročelnica Ureda Grada: Zdenka Kovačević, dipl.iur.

Stručni suradnik za kadrovske, upravne i stručne poslove: Ankica Štefanac

 

Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj

Telefon: 047 777 102

Fax: 047 777 122

e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Izlazi prema potrebi

 

www.slunj.hr

Članovi Savjeta mladih Grada Slunja izabrani su na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja  dana 08. 04. 2021. godine

 

SAVJET MLADIH GRADA SLUNJA

 

 

 

 

 

 

1.  MATEA OBAJDIN  - predsjednica

ANTONIJO PUŠKARIĆ (zamjenik)

 2. BORA ŠEHAJ

IVAN SALOPAK (zamjenik)

3. KAROLINA JURČEVIĆ - zamjenica predsjednice

ANTONIO PAULIĆ (zamjenik)

4. VALENTINA BOGOVIĆ

MATIJA RENDULIĆ (zamjenik)

5. MATEJ MEDVED

ALBERT MAGDIĆ (zamjenik)

 

 

 

Link na društvenu mrežu: https://www.facebook.com/Savjet-mladih-Slunj-455068721648917/

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2019. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2020. GODINU

REPUBLIKA    HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

 GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-01/06-01/04

Ur.broj: 2133/04-06-1

Slunj, 15. ožujak 2006.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 172/03) i članka 18. stavka 1. alineja 8 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 28/01 i 8/05) Gradsko poglavarstvo Grada Slunja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU 

o ustroju Kataloga informacija

Grada Slunja 

  

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija kojima raspolaže, koje posjeduje ili nadzire Grad Slunj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona.

Članak 2.

Katalog informacija sadrži pregled dokumenata, akata i informacija iz djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave i djelokruga gradskih upravnih tijela, te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu sjedišta gradske uprave osobnom predajom, poštom, faxom ili drugim sredstvom suvremene komunikacije.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik svaki radni dan tijekom radnog vremena gradske uprave.  

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciji (službenik za informiranje) je Dragoslava Cindrić.

Članak 4.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Grad, može se, pored načina utvrđenog u članku 3. ove Odluke, ostvariti i na slijedeće načine:

  1.       objavljivanjem informacija u službenom glasilu Grada ("Glasniku Karlovačke županije")
  2.       putem sredstava javnog priopćavanja,
  3.       učešćem u radu sjednica Gradskog poglavarstva i Vijeća na način propisan poslovnikom o radu tih tijela.

Članak 5.

Ovlaštenik prava na pristup informaciji kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu materijalnog troška za izradu preslike u iznosu od 1,00 Kn po listu formata A4. 

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na žiro-račun Grada.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije".

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG POGLAVARSTVA:

 

Ivan Bogović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  REPUBLIKA    HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG INFORMACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunj, ožujak 2006. godine

 

 

 

 

 

 

 

I  UVODNE NAPOMENE

 

Grad Slunj raspolaže informacijama koje proizlaze iz opsega poslova, nadležnosti i područja djelovanja Grada, a koje su načelno i okvirno utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, te zakonskim propisima.

Područje djelovanja Grada može se podijeliti prema granama na: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje i uređenje; komunalne djelatnosti; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i osnovno obrazovanje;  kultura, šport i tjelesna kultura; zaštita potrošača; zaštita i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarna i civilna zaštita.   

 

II SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Sukladno ovlastima i nadležnostima informacije kojima raspolaže Grad može se podijeliti u slijedeće skupine:

 

1. USTROJSTVENI AKTI

 Obuhvaća sve opće ustrojstvene akte vezane uz djelovanje  i rad predstavničkog i izvršnog tijela od trenutka osnivanja Grada kao JLS (1993. godine) do danas, a obuhvaćaju statut i statutarne odluke, pravilnike o radu, poslovnike, zapisnike sa sjednica, radne materijale, tonske zapise sjednica, akte radnih tijela, evidenciju članova Gradskog Vijeća i Poglavarstva, ustrojstvo gradskih upravnih odjela i službi, te druge akte vezane izravno ili posredno s ustrojavanjem Grada i njegovih tijela. 

U okviru ove skupine sadržani su i podacima o potpisanim poveljama  prijateljstva, dobitnicima javnih priznanja i zahvalnica.

 

2. GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Obuhvaća akte vezane uz gospodarski razvitak Grada, strateške planove razvoja, prikaze stanja, poticajne mjere za razvoj svih gospodarskih grana, korisnike poticajnih programa kako u sferi poduzetništva i obrtništva, tako i na području poljoprivredne proizvodnje; evidenciju gospodarstvenika, evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada, uvjete i način njena raspolaganja.

Grad raspolaže i podacima o državnom poljoprivrednom zemljištu na području Grada, njegovim korisnicima;  aktima vezanim uz njegovo raspolaganje.

 

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obuhvaća akte vezane uz socijalne programe Grada; poticanje razvoja školstva, zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, športa; evidenciju korisnika potpora Grada dane u ovim područjima; evidenciju kulturnih programa i aktivnosti realiziranih tijekom postojanja Grada kao samostalne jedinice lokalne samouprave. Vezano uz ove djelatnosti, Grad raspolaže i evidencijama ustanova i udruga koje djeluju na području Grada, a koje su svojom aktivnošću ili stvarnim djelovanjem usmjerene ka unapređenju društvenog života Grada i svih njegovih građana.

 

4. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Obuhvaća akte vezane uz ustrojavanje i organiziranje komunalnih poslova na području Grada; pojedinačna rješenja iz komunalnih djelatnosti; evidencije obveznika i njihova zaduženja; podatke vezane uz ratne štete i obnovu obiteljskih kuća i stanova; akte vezane uz raspolaganje stambenim i poslovnim prostorom i objektima, te ostalom imovinom u vlasništvu Grada, ovlaštenjima i uvjetima njihovog korištenja, te podatke o korisnicima naprijed navedene imovine.

 

5. PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

U okviru ove skupine nalaze se prostorni planovi;  analize, prikazi stanja, akti i dokumenti vezani uz prostorno planiranje, očuvanje i uređenje prostora; akti vezani uz zaštitu okoliša, zaštitu prirodnih resursa; akti vezani uz vatrogastvo, zaštitu od požara; akti vezani uz civilnu zaštitu; podaci i evidencije vezane uz ove djelatnosti.       

 

6. PRORAČUN I FINANCIJE

Ova skupina obuhvaća sve akte vezane uz financijsko poslovanje Grada od općih akata kojima se određuje financijska politika Grada, do podataka o korisnicima proračuna.

U okviru ove skupine nalaze se i podaci o proračunskim korisnicima i rezultatima njihova poslovanje, te podaci o financijskim obvezama i potraživanjima Grada kao poslovnog subjekta.

 

 

III ZAVRŠNE NAPOMENE

 

Katalog informacija sadrži podatke od 1993. godine do danas i podložan je kontinuiranom priljevu informacija, podataka, akata koje su u potpunosti dostupne javnosti.

Izuzetak od dostupnosti predstavljaju oni akti koji imaju status državne, vojne, službene, profesionalne ili poslovne tajne  koji akti su zbog svog statusa izuzeti od dostupnosti.  Pored navedenih, službenik za informiranje može uskratiti i davanje informacija i podataka koji zadiru u područje osobnih podataka, a koji su kao takovi uređeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka.