Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

JAVNI POZIV

za geodetsku izmjeru na k.č. 254, 265/2, 267/3, 267/2, 269/2,

186/2 i 161/2, k.o. Slunj 1

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se vrši geodetska izmjera u svrhu izrade geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – Koranska ulica (Klasa: UP/I-361-03/21-01/000114, Urbroj: 2133-07-02/20-22-0015, Slunj, 19.01.2022.).

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama da dana 06.03.2023. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati budu prisutni na predmetnoj lokaciji u Koranskoj ulici.

Izvođač geodetske izmjere je tvrtka GEOM d.o.o., Ulica braće Radić 1, Slunj, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Željka Rupčića, mag.ing.geod. et geoinf., Geo 1217.

                                                                                             

                                                                                                      

U "Narodnim novinama" br. 13 od 3.2. 2023. godine objavljen je Javni natječaj za prijem u službu višeg referenta za informiranje.

Javni natječaj

Ispravak javnog natječaja

Upute i obavijesti kandidatima

Rok za dostavu prijava na javni natječaj (8 dana) računa se od 8.veljače 2023. godine (datum objave ispravka u "Narodnim novinama" br. 14).

Poziv na testiranje

Izvješće o provedenom natječaju

U tijeku je javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju napuštenih životinja - ovaca. 

Ponude se dostavljaju za sve životinje koje su predmet prodaje u zatvorenim kovertama na adresu Grad Slunj Trg dr. Franje Tuđmana 12,  47240 najkasnije do 23.2.2023. godine do 14,00 sati (bez obzira na način dostave).

Zaprimljene ponude otvorit će se javno odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda. U slučaju više ponuda sa istom ponuđenom cijenom, prihvatit će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

Tekst poziva

Obrazac ponude

Ispravak poziva

Grad Slunj raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga u području kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za Grad Slunj u 2023. godinu

Poziv je otvoren od 20. 02. 2023. do 20. 03. 2023.

Znate li da je na današnji dan, prije 105 godina u Beču, umro Milan Neralić prvi hrvatski olimpijac i prvi Hrvat osvajač olimpijske medalje? 
Milan Neralić je osvojio brončano odličje u sablji 1900. godine na Olimpijskim igrama u Parizu. U njegovom rodnom mjestu, Slunju, nalazi se njegov spomenik na Trgu Zrinskih i Frankopana.
Danas su se brojni uzvanici, sportaši, učenici i drugi štovatelji ovog velikog sportaša okupili kako bi mu odali počast. Na njegovu rodnu kuću položili su olimpijski vijenac, a ispred njegovog spomenika zapalili svijeće i pomolili se.
 

Kod nadležne službe za zapošljavanje 07.02.2023. godine objavljen je oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za  gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i EU fondove na radno mjesto  višeg referenta za EU fondove, gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.

Prijave se dostavljaju do 15.02.2023. godine.

OGLAS

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

OBAVIJEST O TESTIRANJU

Djelatnici Komunalnog društva Lipa uklonili su drvo koje se urušilo na gradskom kupalištu (uz sanitarni čvor), čime je ponovno omogućen pristup kupalištu, a uklonjena su i stabla koja su pala s desne strane obale kupališta.
Drvo koje je palo na parkiralištu gradskog kupališta te naplavine kod starog mosta na rijeci Korani u Rastokama riješiti će Hrvatske vode, čim to dozvole vremenski uvjeti (trenutna temperature vode onemogućuje ulazak u vodu).
Apeliramo na građane da orežu grane, raslinje i drveće na svojim parcelama, koje se uslijed težine snijega nadvilo nad javnu površinu, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa i sigurno kretanje pješaka.
Također pozivamo naše sugrađane da, ukoliko primijete da je negdje urušeno stablo, kamenje ili sl., prijave isto komunalnom redaru.