Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Prostorni plan uređenja Grada Slunja - II. izmjene i dopune - "Službeni glasnik Grada Slunja" br. 08/2020 od 24.09.2020. i Ispravak Odluke "Službeni glasnik Grada Slunja" br. 02/21 od 08.02.2021.

Tekstualni dio  
Prostorni plan uređenja Grada Slunja - pročišćeni tekst  Odluka o donošenju
Grafički prikazi  
List 1. Korištenje i namjena prostora Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 2.1. Promet, pošta i elektroničke komunikacije Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 2.2. Energetski sustav Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 2.3. Vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
List 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Odluka o donošenjuOdluka o donošenju
Grafički prikazi građevinskih područja  
k.o. Točak  
4.1. Točak  Odluka o donošenju
k.o. Kuzma Perjasička  
4.2. Donja i gornja Visočka, Bukovac Perjasički, Kuzma Perjasička  Odluka o donošenju
4.3.Donji Poloj, Kuzma Perjasička, Klanac Perjasički  Odluka o donošenju
k.o. Veljun  
4.4. Veljun, Lapovac  Odluka o donošenju
4.5. Lapovac  Odluka o donošenju
4.6. Lapovac  Odluka o donošenju
k.o. Zagorje  
 4.7. Sparednjak, Veljunski Ponorac  Odluka o donošenju
k.o. Šlivnjak   
 4.8. Šlivnjak, Grobnik, Veljunska Glina, Rabinja  Odluka o donošenju
k.o. Donje Primišlje  
4.9. Donje Primišlje  Odluka o donošenju
4.10. Donje Primišlje  Odluka o donošenju
4.11. Donje Primišlje  Odluka o donošenju
k.o. Tržić Primišljanski  
4.12. Tržić Primišljanski, Donje Primišlje  Odluka o donošenju
4.13. Tržić Primišljanski, Donje Primišlje  Odluka o donošenju
k.o. Blagaj  
4.14. Blagaj  Odluka o donošenju
4.15. Blagaj, Bandino Selo, Crno Vrelo  Odluka o donošenju
4.16. Pavlovac  Odluka o donošenju
k.o. Cvijanović Brdo  
4.17. Kosjer Selo, Stojmerić  Odluka o donošenju
4.18. Rabinja  Odluka o donošenju
4.19. Cvijanović Brdo, Donja Glina, Kutanja, Snos Odluka o donošenju 
4.20. Cvijanović Brdo, Snos  Odluka o donošenju
k.o. Gornje Primišlje  
4.21. Mjesto Primišlje  Odluka o donošenju
4.22. Gornje Primišlje  Odluka o donošenju
4.23. Zečev Varoš, Slunj  Odluka o donošenju
k.o. Nikšić  
4.24. Donji i Gornji Nikšić, Donji Cerovac, Donje Taborište  Odluka o donošenju
4.25. Donji i Gornji Cerovac  Odluka o donošenju
k.o. Cvitović  
4.26. Donje Taborište  Odluka o donošenju
4.27. Donja Glina, Cvitović, Marindolsko Brdo, Gornje i Donje Taborište  Odluka o donošenju
k.o. Kremen  
4.28. Glinsko Vrelo  Odluka o donošenju
4.29. Gornja Glina  Odluka o donošenju
4.30. Gornja glina, Mali Vuković, Donji Kremen, Miljevac, Gornji Kremen  Odluka o donošenju
k.o. Slunj   
4.31. Slunj  Odluka o donošenju
4.32.A. Rastoke, Slunj, Podmelnica, Novo Selo  Odluka o donošenju
4.32.B. Podmelnica, Novo Selo  Odluka o donošenju
4.33. Slunjčica  Odluka o donošenju
k.o. Popovac  
4.34. Donji i Gornji popovac  Odluka o donošenju
4.35. Gornji Popovac, Gornji i Donji Lađevac  Odluka o donošenju
k.o. Gornji Lađevac  
4.36. Lađevačko Selište, Arapovac, Gornji Lađevac, Čamerovac  Odluka o donošenju
4.37. Dubrave, Salopek Luke, Čamerovac  Odluka o donošenju
k.o. Donji Lađevac  
4.38. Jame, Donji Lađevac, Videkić Selo, Lumbardenik  Odluka o donošenju
4.39. Polje, Donji Furjan  Odluka o donošenju
k.o. Furjan   
4.40. Donji i Gornji Furjan, Sastavak, Polje   Odluka o donošenju
4.41. Donji Furjan, Kosa, Sastavak, Zapoljak   Odluka o donošenju
 

Urbanistički plan uređenja grada Slunja - II. Izmjene i dopune - "Službeni glasnik Grada Slunja" br 02/21. od 08.02.2021.

Tekstualni dio  
Urbanistički plan uređenja grada Slunja - pročišćeni tekst Odluka o donošenju
Grafički dio  
List 1 organizacija prostora i namjena površina  Odluka o donošenju
List 2.1 promet  Odluka o donošenju 
List 2.2 pošta i telekomunikacije  Odluka o donošenju 
List 2.3 odvodnja  Odluka o donošenju 
List 2.4 vodoopskrba  Odluka o donošenju 
List 2.5 elektroenergetika  Odluka o donošenju 
List 3.1 prirodna baština  Odluka o donošenju 
List 3.2 graditeljska baština  Odluka o donošenju 
List 3.3 područja posebnih ograničenja u korištenju  Odluka o donošenju
List 4 oblici korištenja i način gradnje  Odluka o donošenju 

Detaljni plan uređenja "Centar I" .

Odluka o stavljanju izvan snage: CentarIodredbe.pdff

 

Detaljni plan uređenja "Centar II".

Odluka o stavljanju izvan snage: CentarIodredbe.pdff

Detaljni plan uređenja "Centar III".

Odluka o stavljanju izvan snage: CentarIodredbe.pdff

Detaljni plan uređenja "Rastoke".

Odluka o stavljanju izvan snage: CentarIodredbe.pdff

Na području Grada Slunja posluje oko 160 poslovnih subjekata, od čega 70 obrta i 89 trgovačkih društava koji se pretežno bave uslužnim djelatnostima.

Promatrano po djelatnostima trgovačkih društava prevladavaju poduzetnici iz područja trgovine (27%) i prerađivačke industrije (20%) te uslužnih i drugih djelatnosti, a kod obrtništva najviše je iz područja uslužnog zanatstva, ugostiteljstva i turizma te trgovine.

Turizam na ovom području ima dugogodišnju tradiciju, budući smo smješteni u blizini Nacionalnog parka Plitvička Jezera i važan smo prometni pravac koji spaja kontinentalni dio Hrvatske sa morem. Postoji značajan potencijal  za razvoj  turizma kao najvažnijeg strateškog pravca razvoja gospodarstva Slunja kako u prirodnim resursima, turističkim lokalitetima, kulturnim vrijednostima i dr. 

Svake godine bilježi se porast broja dolazaka turista iz cijelog svijeta, kao i broja noćenja, što je prepoznalo lokalno stanovništvo, te se sve više domaćinstava bavi iznajmljivanjem soba i apartmana , tako da Slunj raspolaže sa oko 400 ležaja za iznajmljivanje u turizmu. Uz to postoji niz restorana  koji imaju bogatu gastronomsku ponudu, nude usluge smještaja, te ostale turističke usluge, što sve omogućuje posjetiteljima ugodan boravak u Slunju.

Područje Slunja obuhvaća uz turističke lokalitete također i ruralno područje, na kojemu  je registrirano preko 300 poljoprivrednih gospodarstava koja imaju potencijal u proizvodnji autohtonih poljoprivrednih proizvoda i njihovom plasiranju u turizmu. Tako se u ponudi mogu naći domaći pekmezi, med, sirevi, rakije i niz drugih proizvoda ovog kraja.