Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja
×

Napomena

Lack of access rights - File '/images/2015/dbdanena2.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/dbdanena1.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/dbdanena.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/11019025_787779054631934_4692597931635750668_n.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/11026053_787779111298595_4992251103134212743_n.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/10955786_787779094631930_4046472504969065163_n.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/nerali2015f.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/nerali2015a.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/nerali2015c.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/nerali2015d.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/nerali2015e.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/nerali2015.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/prvomjesto.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/10993460_761508560584610_2132037140837493022_o.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/10926831_1073471352679459_3597742799395425911_o.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/10344232_761507407251392_3743625918903558951_o.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/11018816_782047458538427_1755115586499707459_o.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/10861000_782047641871742_5690897624541462992_o.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/1553138_782048178538355_8697853055359979593_o.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/10995436_782047238538449_8529872702874263577_o.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/Aktualne_mog_ruralni_razvoj-2015_1a.jpg'

Lack of access rights - File '/images/2015/Aktualne_mog_ruralni_razvoj-2015_2b.jpg'

Prema odredbama članka 39. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe objavljujemo financijske izvještaje članova Gradskog vijeća Grada Slunja izabranih sa liste grupe birača:

IZVJEŠTAJI za 2014. i 2015. godinu

OBAVIJEST O POLUGODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA ZA 2015. GODINU 

IZVJEŠTAJI ZA 2015. I 2016. GODINU

OBAVIJESTI O DONACIJAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE DO 30.6.2017.

Predstavljanje Programa poticanja poduzetništva i obrta održat će se

dana 25.veljače 2015. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati Velika vijećnica Grada Karlovca,

Banjavčićeva bb, 47000 Karlovac