Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Praznik rada simbolizira borbe za radnička prava i izraz je radničke solidarnosti  i snažno nas podsjeća na potrebu da svakodnevno ulažemo maksimalne napore kako bismo ostvariti jedno od osnovnih prava, pravo na rad. 

Danas je, uslijed nedaća koje su nas zadesile, više nego ikada prije potrebno jačanje solidarnosti među svim socijalnim čimbenicima, s ciljem održavanja ekonomskog razvoja.  

U tom duhu, s nadom u bolje sutra, uz iskrene čestitke, svima želim da u miru i dobrom raspoloženju provedu predstojeći Praznik rada. 

Gradonačelnik Jure Katić

Obavještavamo stanovnike Grada Slunja o provedbi radova sanacije odrona na padini iznad Rastoka (dio katastarske čestice 1676, k.o. Slunj 1 - lokacija iza Veterinarske ambulante Slunj) koji se izvršavaju od strane Hrvatskih šuma d.o.o. i tvrtke Terratech d.o.o.

Radovi počinju sa današnjim danom i trajati će 60 dana. 

Obavijest o početku radova možete pročitati OVDJE.

KKK Rastočki mlinari uspješno su organizirali i proveli Državno prvenstvo u raftingu koje je održano u nedjelju 18.4.2021. u kanjonu rijeke Korane u Rastokama.

VIDEO TV MLIN:

Informacije o održanom natjecanju možete pročitati i na web stranici Turističke zajednice Grada Slunja.

Ostale reportaže Internet televizije TV Mlin možete pogledati OVDJE.

 

 

Objavljujemo informaciju Komunalnog društva Lipa d.o.o. o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta Slunj: 

UTORAK: 13 h – 17 h

ČETVRTAK: 08 h – 12 h

SUBOTA: 08 h – 12 h

Reciklažno dvorište se nalazi na adresi Ogulinska cesta 2b, 47240 Slunj, uz županijsku prometnicu prema Ogulinu udaljeno 1 km od centra Slunja. Točni prikaz lokacije možete pogledati na KARTI.

Sve ostale informacije o radu Reciklažnog dvorišta Slunj možete dobiti u Komunalnom društvu Lipa d.o.o. na broj telefona 099 3887 183.

Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj je 38. Sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja donijelo Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Slunja, a izabrani su: Matea Obajdin, zamjenik Antonijo Puškarić; Bora Šehaj, zamjenik Ivan Salopek; Karolina Jurčević, zamjenik Antonio Paulić; Valentina Bogović, zamjenik Matija Rendulić i Matej Medved, zamjenik Albert Magdić.

13.travnja 2021. Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Ivan Bogović održao je sa novoizabranim članovima konstituirajuću sjednicu, na koju su se odazvala 4 člana Savjeta, između kojih je izabran predsjednik Savjeta mladih Grada Slunja i njegov zamjenik. Tako je predsjednicom ovog saziva savjeta postala dosadašnja predsjednica, gđica. Matea Obajdin, a njezina zamjenica je gđica. Karolina Jurčević.

Čestitamo novom sazivu Savjeta  i želimo puno uspjeha u radu!

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. g.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 14. 05. 2021. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. godinu.

Obrazac

U travnju stižu mobilni uredi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koji će zaprimati zahtjeve za obnovu na području Karlovačke županije.

Mobilni tim Ministarstva će biti u Slunju dana 16. 04. 2021. (petak) u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Ulica Plitvička 3, u Slunju u vremenu od 9:30 - 17:00,

u kojemu će vlasnici oštećenih kuća moći dobiti upute i podnijeti zahtjev za obnovu oštećene kuće temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Mobilni timovi su stručna pomoć stanovnicima s područja pogođenim potresom da dobiju informacije o mogućnostima obnove svojih kuća koje su oštećene potresom. 

Osim na ovaj način, zahtjevi će se moći predati osobno ili putem pošte na adresu Ministarstva graditeljstva u Zagrebu, te putem digitalne platforme eObnova.

Osim navedenog dolaska mobilnog tima dana 16. 04. 2021., Grad Slunj ima rok do 12. 04. dostaviti popis obiteljskih kuća koje traže obnovu nekonstrukcijskih dijelova:

-popravak ili uklanjanje  i ponovna izvedba oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova,

-popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova,

-popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju

-djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase

-popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)

-zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)

-popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima

-popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije i sl.

-ostale slične mjere.

Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje će organizirano pristupiti obnovi nekonstrukcijiskih dijelova kuća.

Nekonstrukcijske dijelove vlasnici obiteljskih kuća mogu i samostalno obnoviti i dobiti povrat uloženog novca podnošenjem zahtjeva Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na obrascu br. 5, ali moraju uz zahtjev priložiti:

  • elaborat obnove
  • završno izvješće nadzornog inženjera
    račun ovlaštenog izvođača radova
  • za dimnjake i atest dimnjaka

Zbog mogućnosti da se obnova provede organizirano preko Središnjeg državnog ureda pozivamo vlasnike obiteljskih kuća (sa zelenom naljepnicom) da čim prije dostave prijavu na obrascu u privitku ovog teksta ili ga preuzmu na porti gradske uprave od 06. 04. 2021. do 12. 04. 2021. (do 12,00 sati) u kojoj će navesti da li će obnovu nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća izvesti samostalno ili će to zatražiti od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Popunjena prijava može se poslati i na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

obrazac - Prijava kuća za prioritetni popravak nekonstruktivnih elemenata   

 ROK ZA PODNOŠENJE je 12. 04. 2021. do 12,00 sati.